Χατζηγάκης: «Προτεραιότητα στους μικρομεσαίους»

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η σπονδυλική στήλη της Ελλάδος και της οικονομίας μας. Αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν το 87% του εργατικού δυναμικού της χώρας και υποστηρίζουν την μέση Ελληνική οικογένεια όσο ελάχιστοι παράγοντες. Δυστυχώς, οι μικρομεσαίοι δεν είχαν ισχυρά αποθέματα και η παρατεταμένη κρίση τους έχει πραγματικά γονατίσει.

Ορισμένοι λίγοι από αυτούς έχουν γείρει προς τα άκρα – πολιτικά και κοινωνικά – χωρίς, όμως, να είναι ακραίοι. Αλλά η κατάσταση είναι τόσο δυσβάσταχτη για αυτούς και η πίεση που αισθάνονται είναι τόσο μεγάλη που καταφεύγουν εκεί λόγω απόγνωσης. Για αυτό σήμερα είναι μεγάλη ανάγκη να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι άμεσα και με σημαντικούς πόρους.

Και η ανάγκη αφορά τόσο το οικονομικό κομμάτι – δηλαδή ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, κτλ – όσο και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό εργαλείο που λέγεται «σχέδιο ανάκαμψης» και το οποίο φέρνει 32 δις από την Ευρώπη. Αυτό προφανώς θα το αξιοποιήσει άμεσα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως άλλωστε έχει δηλώσει επανειλημμένως.