ΑΣΕΠ: Τον Απρίλιο οι 817 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία, οι ειδικότητες

Ενισχύονται τα νοσοκομεία τους επόμενους μήνες με έξτρα προσωπικό. Έρχονται τον Απρίλιο μόνιμες προσλήψεις 817 μόνιμων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ.

Στο Εθνικό τυπογραφείο αναμένεται να σταλεί το επόμενο διάστημα η προκήρυξη που αφορά 817 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στα νοσοκομεία.

Ο διαγωνισμός αφορά απόφοιτους ΠΕ και ΤΕ και βρίσκεται ένα βήμα πριν την έκδοση, καθώς τον Απρίλιο αναμένεται να βγει προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι αιτήσεις.

Οι θέσεις για τους ΠΕ και ΤΕ είναι: ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΠΕ Διαιτολογίας, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Φυσικών- Ακτινοφυσικών, ΠΕ Χημικών- Βιοχημικών, ΠΕ Ψυχολογίας, ΤΕ Διατροφής-Διαιτολογίας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών.

Σημειώνεται ότι και στην εν λόγω προκήρυξη θα μοριοδοτείται η ειδική εμπειρία των υποψηφίων, καθώς στόχος του υπουργείου είναι να δοθεί προτεραιότητα σε όσους υπηρέτησαν στα νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας της Covid-19. Αποτελεί εξάλλου δέσμευ- ση της κυβέρνησης, ήδη από το 2020 και το 2021, η μονιμοποίηση όσων στήριξαν το ΕΣΥ. Για τις θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης απαιτείται άδεια άσκησης.επαγγέλματος Φαρμακοποιού.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας με βάση τα εξής κριτήρια: τίτλος σπουδών, ανεργία, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών κ.ά

dnews,gr