Άρης Μερεντίτης: Ιστορική δικαστική απόφαση για το ακροδεξιό μόρφωμα

Η απόφαση για την Χρυσή́ Αυγή́ είναι ιστορική́.
Όχι μόνο επειδή́ το (δήθεν αντισυστημικό) “κόμμα” χαρακτηρίστηκε εγκληματική́ οργάνωση κι επειδή́ (πιθανότατα) τα στελέχη της θα οδηγηθούν στη φυλακή́.

Είναι σημαντική́ και επειδή́ η καταδίκη έγινε με όλες τις εγγυήσεις του Κράτους Δικαίου, από́ τον φυσικό́ δικαστή́, σε μια άψογη διαδικασία (“πολυτελή́”, θα λέγαμε).

Οι χρυσαυγίτες δεν δικάστηκαν στο δρόμο, δεν δικάστηκαν από́ τον όχλο, δεν παραβιάστηκαν τα δικαιώματά τους. Νικήθηκαν από́ τη Δημοκρατία και σύμφωνα με τους νομούς της.
Ας μας μείνει και αυτό.