Αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων

 

dimotiko_simboulio_copy

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ  7η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 23-05-2012  ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ  20:00

 

 

1.Μη λήψη απόφασης επί .  αίτησης κατοίκων  της περιοχής γέφυρας Πάσχου  για το Β’ Νεκροταφείο του Αγ. Κων/νου Τρικάλων.

 

2.Ενέκρινε την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Κολότσιου Απόστολου στην Λάρισα  στις

08/05/2012  για    ενημέρωση για το έργο :«Εσωτερικός Δακτύλιος  Τρικάλων-Αγ. Μονής –

Καρδίτσας-Δέλτα Λαρίσης »από    την Ενδιάμεση  Διαχειριστική Αρχή

 

3. Ενέκρινε την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Κολότσιου Απόστολου στην Αθήνα

στις 24/04/2012  για συνάντηση με  θέμα  τη δυνατότητα  ένταξης έργων  του Δήμου Τρικκαίων

στο πρόγραμμα   JESSICA.

 

4. Ενέκρινε τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Χρήστου Λάππα στην Αθήνα  στις 24/04/2012 για

συμμετοχή  στην   έκτακτη  γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ

 

5. Ενέκρινε τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Ζήση Γκουγκουστάμου στη Θεσσαλονίκη  στις

17/05/2012 για   συμμετοχή στην 3η Τεχνική Σύσκεψη  της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των

Φύλων ,των Δικαιούχων Δήμων   και της  Ε.Ε.Τ.Α.Α .

 

6. Ενέκρινε τη μετακίνηση της Αντιδημάρχου  κ. Κάκλα Βασιλικής στην πόλη  ΚΑΣΤΡΟΠ-ΡΑΟΥΞΕΛ

της Γερμανίας    για συμμετοχή     σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 

7. Ενέκρινε την αντικατάσταση του  παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου κου Παπαθανασίου

Δημητρίου, στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή εταιρεία e-trikala Α.Ε.»,στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών , στην επιτροπή  για την οργάνωση και   λειτουργία Κοινωνικού

Παντοπωλείου, στην επιτροπή περιπτέρων  και στην επιτροπή για  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων

στα συμβούλια των Δημοτικών  και Τοπικών  Κοινοτήτων από τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Λουλέ Γεώργιο.

8. Ενέκρινε την τροποποίηση της αριθ. 140/2011 Α.Δ.Σ με θέμα « Ορισμός των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου  του νέου Ν.Π.Δ.Δ «Ο Ασκληπιός», σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 240  του  Ν. 3463/2006».

 

9. Ορισε εκπρόσωπο  για το Εποπτικό Συμβούλιο  της Αναπτυξιακής Ανώνυμης

Εταιρίας «Π.Α.Δ.Υ.Θ  Α.Ε» τον Δημ. Σύμβουλο κ. Σπανό Θεόδωρο.

 

10. Ενέκρινε την χορήγηση  χρηματικού βοηθήματος, βάσει του άρθρου  202 , παρ 2  του Ν. 3463/2006 στον  δημοτικό  υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων κ. Νικόλαο Στεργιανού.

 

11.Ενέκρινε την παράταση  της δωρεάν παραχώρησης  χρήσης των λυόμενων κτηρίων, που βρίσκονται δίπλα στο Ειδικό Σχολείο στις Καρυές,  από το Ινστιτούτο Σωματικής Απόδοσης  και Αποκατάστασης  του ΚΕΤΕΑΘ.

 

12.Ενέκρινε την  υποβολή αιτήσεων  χορήγησης αδειών χρήσης νερού  και όρισε  νόμιμο

εκπρόσωπο για τις    απαραίτητες ενέργειες τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μανώλη Κων/νο.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)

13. Ενέκρινε την αριθμ. 40/2012 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ   με θέμα « Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ  Δήμου Τρικκαίων.»

 

14. Ενέκρινε την  αριθμ. 73/2012 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ  με θέμα «Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στην Π.Ε. «Μπάρα-Αλώνια Μπάρας, στο Ο.Τ. Γ1397, με χωροθέτηση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στον Κ.Φ. χώρο Δημοτικού Σχολείου»

 

15. Ενέκρινε την  αριθμ. 74/2012 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ  με θέμα: «Αφαίρεση Πινακίδας Στάσης και Στάθμευσης  από τη μία πλευρά της οδού Κ. υφαντή (Χ. Τρικούπη 21-Β)-Κατασκευή  δρόμου/πεζοδρόμου Υφαντή »

 

16. Ενέκρινε την αριθμ. 77/2012 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ   με θέμα « Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Σουλίου»

 

17. Ενέκρινε την  αριθμ. 99/2012 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ   με θέμα «Γνωμοδότηση  για την προτεινόμενη  τροποποίηση στην περιοχή Σεισμοπλήκτων με μετατόπιση των Ρ.Γ. /Ο.Γ. στα Ο.Τ. 1032 και Ο.Τ. 1033 και των Ρ.Γ. στους Κ.Χ(2)  και Κ.Χ.(1) »

 

18. Ενέκρινε την  αριθμ.158/2012 απόφαση  της Ο.Ε.  με θέμα : «Επιβολή τέλους  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για πώληση ζαχαρωδών προϊόντων.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

19. Ενέκρινε την  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

 

20. Ενέκρινε την  απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Κανούτα (από Κεντρική γέφυρα μέχρι γέφυρα Μαιευτηρίου) και κατ’αρχήν έγκριση κατασκευής ποδηλατόδρομου.

21. Ενέκρινε την παράταση  προθεσμίας  περαίωσης του έργου «Ύδρευση Τ.Δ. Αρδανίου και Αγρελιάς»

 

22. Ενέκρινε την μελέτη εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Εκτροφείο ελαφιών» πρώην Δήμου Κόζιακα

 

23. Ενέκρινε τον  2ο Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ/Χ   ΝΕΩΝ  ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ) »

 

24.Ενέκρινε τον  8ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών  της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης περιοχής Γέφυρας Πάσχου –Τμήμα ΙΙ .

 

25.Ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ) “ΤΡΙΚΑΛΑ VI” (ΣΩΤΗΡΑΣ) ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ»

26.Ενέκρινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ) “ΤΡΙΚΑΛΑ VI” (ΣΩΤΗΡΑΣ) ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ»

 

27.Ενέκρινε την  πληρωμή ποσού   718,32  ευρώ  στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών  για την εκτίμηση οικοπέδου  968,14 τ.μ. , που βρίσκεται επί της οδού Καλαμπάκας (περιοχή Ζωαγορά).

 

28. Ενέκρινε την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  για την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση και Μουσειολογική ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου».

 

29. Ενέκρινε την μελέτη «Ανακατασκευή ισογείου καταστήματος στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας»

 

30. Ενέκρινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή  Έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις )   συνοικίας Γαρδικάκι

 

31.Ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου και περιβάλλοντα  χώρου υπαίθριου  θεάτρου  Ξυλοπάροικου»

 

32. Ενέκρινε την οριστική διακοπή των εργασιών  του έργου: «Κατασκευή  έργων υποδομής (οδοποιία αναπλάσεις) συνοικίας Σαραγίων»

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

33. Ενέκρινε την  ετήσια συνδρομή  ύψους 1.300,00 ευρώ για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας.

 

34. Ενέκρινε την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης ακινήτων που βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Τρικκαίων

35.Ενέκρινε την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας τοπικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Τρικκαίων.

 

36. Ενέκρινε την  απόδοση ποσού για οφειλές  παρελθούσης χρήσης

37. Ενέκρινε την  διόρθωση – διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ,λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Αριστερά οδού Καλαμπάκας.

38. Ενέκρινε την  7η αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2012.

 

39.Εξουσιοδότησε τον ταμία του Δήμου Τρικκαίων  κ. Μαντά Βασίλειου για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών των πρώην Καποδιστριακών Δήμων.

 

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-Ν.Π.Δ.Δ.

40. Ενέκρινε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας   του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»

 

41 Ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό  σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων.

 

42. Ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό σχολικής Επιτροπής  Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Τρικκαίων.

 

43. Ενέκρινε την παράθεση  γεύματος 25 φιλοξενούμενων  του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια βίου μάθησης «Grundving learning partnership»

 

44. Ενέκρινε την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του Δημοτικού Σχολείου Λιόπρασου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λιόπρασου.

 

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

45.Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 2059 / 16-02-2012 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΖΑΓΟΡΙΤΗ” ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και Αποδοχής της Πίστωσης αλλά και των Ειδικών Όρων Ένταξης που αναφέρονται σ’ αυτή. – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Ένταξης της Πράξης αυτής..¨

 

46. Ενέκρινε την μελέτη και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατειών στο Ο.Τ 377 Φιλελλήνων & Θεοδοσοπούλου (περιοχή ΔΕΗ) και στο Κηπάκι στο Ο.Τ 1141α της  Δ.Ε Τρικάλων του Δ. Τρικκαίων» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

47. Ενέκρινε την  μελέτη και υποβολή  πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου 2007-2013 (πρόσκληση 56 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ ).

 

48. Ενέκρινε την συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υλοποίηση του «Τοπικού Σχεδίου για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» με τίτλο  «Ενίσχυση της  Τοπικής Επιχειρηματικότητας,  με την λειτουργία Πολυδύναμου Θεματικού- Εμπορικού χώρου στην πόλη των  Τρικάλων,  με διακριτικό  τίτλο  «Πάρκο Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης»

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» και διακριτικό τίτλο «Alter Tourism & Employment» για την υποβολή προς χρηματοδότηση του Σχεδίου με τίτλο: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

2. Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» και διακριτικό τίτλο «AGRICULTURE & Employment» για την υποβολή προς χρηματοδότηση του Σχεδίου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

3. Αποδοχή ποσού της πρώην ΝΕΛΕ  Τρικάλων-Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή ποσού 4.742,28 ευρώ από τον λογαριασμό (Τράπεζα Ελλάδος) και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για κλείσιμο του λογαριασμού και μεταφορά υπολοίπου σε λογαριασμό του Δήμου Τρικκαίων