Αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων

dimotiko-symvoulio_6

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ  3η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΝ  01-03-2012  ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ & ΩΡΑ  20:00.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Eγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων  του Δήμου Τρικκαίων.

 

2.Εξουσιοδότηση υπογραφής δήλωσης ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011.

 

3. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού για πληρωμή των οφειλομένων μέχρι 31/12/2011.

 

4.Λήψη απόφασης για επιλογή οικοπέδων για ανέγερση Νηπιαγωγείων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1.Ενέκρινε την παραχώρηση ταφείου στο Α΄ Nεκροταφείο για τον ενταφιασμό του  Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων κου Βοϊλα Δημήτριου του Ιωάννη. 

  1. 2.   Όρισε  νέους εκπροσώπους  στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Α.Δ.ΥΘ. Α.Ε 

3. Όρισε  έναν (1) Αντιδημάρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για τις επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών- Νέων Έργων -Παροχής Υπηρεσιών  των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρασίνου- Κηποτεχνίας , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012.

4.  Όρισε επιτροπές Προμηθειών,  που διενεργούνται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012 , για τη  Διεύθυνση Πρασίνου και Κηποτεχνίας .

 

5. Ενέκρινε τη συμπλήρωση της αριθμ. 652/2011 ΑΔΣ με τίτλο: « Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω υπέρβασης ποσού μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της Ανώνυμης  Τεχνικής Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Ορίζοντες ΑΤΕ».

6. Ενέκρινε την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Χρήστου Λάππα στην Αθήνα στις 23/2/2012 σε   συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ με θέμα τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

 

7. Ενέκρινε τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Κολότσιου Απόστολου στην Αθήνα στις 23/2/2012 σε συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ με θέμα τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

 

8. Ενέκρινε τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Τσιάνα Βασίλειου στην Αθήνα στις 23/2/2012 σε   συνάντηση με την πολιτική  ηγεσία του ΥΠΕΚΑ με θέμα τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

 

9. Ενέκρινε τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μανώλη Κωνσταντίνου  στο Δήμο Λαρισαίων στις 14/2/2012 για ενημέρωση σχετικά με τον Δημοτικό Λαχανόκηπο.

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Ενέκρινε την 3η αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2012

 

11. Ενέκρινε τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

 

12. Ενέκρινε  τη διόρθωση – διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ,λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών Πατουλιάς, Αγία Μονή Ι, Γέφυρα Πάσχου ΙΙ, Αριστερά οδού Καλαμπάκας, Αγία Μονή ΙΙΙ, Σαραγίων, Δεξιά οδού Καλαμπάκας.

 

13. Ενέκρινε την κατανομή   Β’ και Γ’ δόσης  ΣΑΤΑ έτους 2011.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

14. Ενέκρινε την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Αυθαιρέτων και του

Αναπληρωτή    γραμματέως της, για τη Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων κατά τη δημοτική περίοδο

2011– 2014.

 

15. Ενέκρινε τη συμμετοχή  του Δήμου Τρικκαίων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων ενάντια στην

Παράνομη     χρήση δηλητηριασμένων  δολωμάτων  στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE και

εξουσιοδότηση του     Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου .

 

16.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας  Φασούλκα Μαρίας  για υπόθεσή της που εκκρεμεί

στη Δ/νση Πολεοδομίας.

 

17.Aνέβαλε τη λήψη απόφασης για ανάκληση ΑΔΣ και Νομάρχη Τρικάλων (υποθ. Κληρ.Αθαν.

Μπαλατσού του Χρήστου)

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- Ν.Π.Δ.Δ.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

18. Ενέκρινε τον  προϋπολογισμό του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. του Δήμου  Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

οικονομικού έτους  2012

 

19. Ενέκρινε τη δωρεάν προσωρινή παραχώρηση χώρου στέγασης στο «Σύλλογο Φίλων της Μουσικής

Τρικάλων»

 

20. Γνωμοδότησε θετικά   για την  προσθήκη προσωνυμίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ  ΕΛΥΤΗΣ» στην υπάρχουσα

επωνυμία   « 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων»

 

21. Γνωμοδότησε θετικά για  τις  μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων σχολικού έτους 2012-2013.

 

22. Ενέκρινε τη δωρεάν προσωρινή παραχώρηση χώρου του κτιρίου  της Τ.Κ. Πρίνου στον Γυναικείο

Αγροτικό Συνεταιρισμό αγροτικών προϊόντων Πρίνου.

 

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

23. Ενέκρινε την τοποθέτηση Φωτιστικών σωμάτων, σύνδεσης ΦΟΠ ενός χρονοδιακόπτη (1 Χ/Δ) στο  

Δ.Δ. Παλαιοπύργου

 

24. Ενέκρινε την τοποθέτηση Φωτιστικών σωμάτων, σύνδεσης ΦΟΠ ενός χρονοδιακόπτη (1 Χ/Δ) στον οδικό κόμβο Αρδανίου-Πλατάνου-Χαϊδεμένης. 

25. Ενέκρινε την τοποθέτηση Φωτιστικών σωμάτων, σύνδεσης ΦΟΠ ενός χρονοδιακόπτη  (1/ΧΔ) στην περιοχή Δέλτα Λαρίσης σε ανώνυμη Δημοτική Οδό.

 

26. Ενέκρινε την τοποθέτηση Φωτιστικών σωμάτων, σύνδεσης ΦΟΠ με το δίκτυο στην περιοχή Αγίου Ευσταθίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

27. Ενέκρινε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι»

28.Ανέβαλε τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υγροβιότοπου στο Δ.Δ.Κεφαλόβρυσου»

 

29. Ανέβαλε τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής

& Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ  »

 

30. Ανέβαλε  τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για την εξέταση ένστασης του κ. Σ. Καρατζούνη επί

ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της υπηρεσίας μας για το έργο : «Κατασκευή Γέφυρας Σύνδεσης Οδών

Σατωβριάνδου – Κουτσούφλανης στον Ληθαίο ποταμό»

 

31. Ανέβαλε τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση  της μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Εκτροφείο ελαφιών» πρώην  Δήμου Κόζιακα

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

32. Ανέβαλε τη  συζήτηση και λήψη απόφασης για διοικητική   αποβολή μισθωτή από αναπηρικό περίπτερο

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

33.  Αποδέχτηκε την απόφαση ένταξης  της πράξης «Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Ενίσχυσης της Διαφάνειας και Συμμετοχής του Πολίτη σε Διαδημοτικό Επίπεδο» στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ενέκρινε  τη   διεξαγωγή   Ανοικτού Διαγωνισμού.

34. Ενέκρινε την κατάθεση φακέλου-πρότασης  στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ& ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ (Β’ ΥΠΟΕΡΓΟ)» στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013»

35. Ενέκρινε την κατάθεση φακέλου-πρότασης  στην Ε.Ε.ΤΑ.Α. Α.Ε. για ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΔ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013».

36. Ενέκρινε την κατάθεση φακέλου-πρότασης  στην Ε.Ε.ΤΑ.Α. ΑΕ για ένταξη της πράξης με τίτλο:«ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013».

37. Ανέβαλε τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την  Απολογιστική Έκθεση για την λειτουργία του Θεματικού Πάρκου  « Ο Μύλος των Ξωτικών»

38. Ενέκρινε  τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην πρόσκληση  της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τίτλο « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

39. Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υλοποίηση του «Τοπικού Σχεδίου για δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (ΤοπΕΚΟ).

40. Όρισε συντονιστική επιτροπή  του Δήμου Τρικκαίων για το Εθνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγειών Πόλεων –Προαγωγής της Υγείας .