Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 20η Τακτική Συνεδρίαση στις 31/8/2017 ημέρα Πέμπτη, ώρα 20:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης, για χρονικό διάστημα έως εννέα ( 9 ) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τους ωφελούμενους

Α.Δ.Σ. 436/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης, για χρονικό διάστημα έως εννέα ( 9 ) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης,  με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. 2. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός Έκτασης Πράξης Εφαρμογής Δερπανόπουλου» και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ

Α.Δ.Σ. 437/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
Εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός Έκτασης Πράξης Εφαρμογής Δερπανόπουλου» και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ

Γενικά

 1. 3. Ψήφισμα Συμπαράστασης ΔΣ του Δήμου Τρικκαίων ενάντια στην δολοφονική επίθεση κατά του Δημάρχου Ελευσίνας Γιώργου Τσουκαλά
  Α.Δ.Σ. 438/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει την έκδοση Ψηφίσματος Συμπαράστασης του Δημ. Συμβουλίου  του Δήμου Τρικκαίων ενάντια στην δολοφονική επίθεση κατά του Δημάρχου Ελευσίνας κ. Γιώργου Τσουκαλά

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. 1. Κατανομή μέρους της 1ης και 2ης δόσης ΣΑΤΑ   2017
  Α.Δ.Σ. 442/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την κατανομή μέρους της 1ης  και 2ης  δόσης ΣΑΤΑ   2017
 2. 2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017»
  Α.Δ.Σ. 443/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον 2ο  Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017»
 3. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018»
  Α.Δ.Σ. 444/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.  του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018»
 4. 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Τρικκαίων
  Α.Δ.Σ. 445/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Τρικκαίων , σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 5. 5. Έγκριση και Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Δήμοι Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος Εκτίμησης του Πλημμυρικού Κινδύνου στις περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς υλοποίηση Διαχειριστικών Προτάσεων¨
  Α.Δ.Σ. 446/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει την Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Δήμοι Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος Εκτίμησης του Πλημμυρικού Κινδύνου στις περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς υλοποίηση Διαχειριστικών Προτάσεων¨
 6. 6. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γήπεδα 5*5 Χρυσαυγής, Διαλεχτού, Κηπακίου & Αθλητικό Κέντρο Καλονερίου) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ » και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ.
  Α.Δ.Σ. 447/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο «Κατασκευή Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γήπεδα 5*5 Χρυσαυγής, Διαλεχτού, Κηπακίου & Αθλητικό Κέντρο Καλονερίου) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ » και την έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ.
 7. 7. Παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ». Στάδια: Α. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και Β. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ.
  Α.Δ.Σ. 448/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα την Αναβολή
  Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την επανεξέταση αυτού σε επόμενη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.
 8. 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
  Α.Δ.Σ. 449/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
 9. 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ»
  Α.Δ.Σ. 450/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ»
 10. 10. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
  Α.Δ.Σ. 451/2017 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την 9η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας..
 11. 11. Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης του έργου: «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ» καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν.
  Α.Δ.Σ. 441/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την Τεχνική Μελέτη του έργου: «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ» καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν.
 12. 12. Έγκριση μετακίνησης δύο(2)ατόμων για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του έργου URB-INCLUSION που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κοπεγχάγη.
  Α.Δ.Σ. 452/2017  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την μετακίνηση δύο(2)ατόμων  για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του έργου URB-INCLUSION  που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κοπεγχάγη, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 13. 13. Έγκριση χρηματοδότησης της αναθηματικής πλάκας στην πλατεία «Αγροτικής και Λαικής εξέγερσης της 2ας Φεβρουαρίου 1925» από το Δήμο Τρικκαίων έως του ποσού των 2.500,00 ευρώ
  Α.Δ.Σ. 454/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει την χρηματοδότηση της αναθηματικής πλάκας στην πλατεία «Αγροτικής και Λαϊκής εξέγερσης της 2ας Φεβρουαρίου 1925» από το Δήμο Τρικκαίων έως του ποσού των 2.500,00 ευρώ
 • Γενικά
 1. 14. Συζήτηση επί της πρότασης της Δημοτικής Παράταξης “Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή” με θέμα «ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΑΜ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ»
  Α.Δ.Σ. 455/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα την Αναβολή
  Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την επανεξέταση αυτού στην επόμενη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.
 2. 15. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Λασπά Αχιλλέα και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπανικολάου Ηλία στη Θεσσαλονίκη
  Α.Δ.Σ. 456/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Λασπά Αχιλλέα και του  Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπανικολάου Ηλία στη Θεσσαλονίκη την 15-16/9/2017
 3. 16. Προγραμματισμός δράσεων- εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2017, και έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή αυτών.
  Α.Δ.Σ. 457/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον Προγραμματισμό  δράσεων- εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας  από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2017, την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή αυτών.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. 17. Λήψη απόφασης για πληρωμή δικαιούχων πλημμυροπαθών Δήμου Τρικκαίων
  Α.Δ.Σ. 453/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει  την πληρωμή δικαιούχων πλημμυροπαθών Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 2. 18. Έγκριση διαγραφής ωφελούμενων παιδιών με πληρωμή τροφείων από τους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου » Α’  και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων λόγω λήξης σχολικού έτους 2016-2017.
  Α.Δ.Σ. 458/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ωφελούμενων παιδιών με πληρωμή τροφείων από τους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου »  Α’  και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων, λόγω λήξης σχολικού έτους 2016-2017.
 3. 19. Έγκριση διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου » Α’ και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων λόγω λήξης του σχολικού έτους και  της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017» την 31-7-2017.
  Α.Δ.Σ. 459/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ωφελούμενων παιδιών στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου »  Α’  και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων, λόγω λήξης του σχολικού έτους και  της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017» την 31-7-2017.
 4. 20. Έγκριση της αριθμ. 135/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Εξέταση αιτημάτων Συλλόγων για παραχωρήσεις χώρων του Α΄ ΚΑΠΗ και Γ΄ ΚΑΠΗ».
  Α.Δ.Σ. 460/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 135/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων και εγκρίνει το αίτημα του Συλλόγου Αργιθεατών Ν. Τρικάλων και του Σωματείου ΣΤΕΓΗΣ ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΠΟΛΥΜΥΘΟΝ» περί παραχώρησης  χρήσης της αίθουσας του Α’ ΚΑΠΗ και Γ’ ΚΑΠΗ αντίστοιχα.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 21. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
  Α.Δ.Σ. 461/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την επιστροφή ποσού  ως αχρεωστήτως  εισπραχθέν, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας
 2. 22. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
  Α.Δ.Σ. 462/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από  χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 3. 23. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017
  Α.Δ.Σ. 463/2017 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017
 4. 24. Διαγραφή ποσών που αφορούν σε ενοίκιο οικογενειακού τάφου στο Α΄νεκροταφείο από οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και  επαναβεβαίωση οφειλών επί το ορθό.
  Α.Δ.Σ. 464/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών  που αφορούν σε ενοίκιο οικογενειακού τάφου στο Α΄νεκροταφείο από οφειλέτη  του Δήμου, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και  επαναβεβαίωση οφειλών επί το ορθό.
 5. 25. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ώστε να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις , συμψηφισμό των προσαυξήσεων που έχουν ήδη εισπραχθεί στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής, παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 4483/2017.
  Α.Δ.Σ. 465/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης  σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ώστε να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις , συμψηφισμό των προσαυξήσεων που έχουν ήδη εισπραχθεί στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής, παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης  και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 4483/2017.
 6. 26. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ώστε να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις , συμψηφισμό των προσαυξήσεων που έχουν ήδη εισπραχθεί στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής, παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 4483/2017.
  Α.Δ.Σ. 466/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης  σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ώστε να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις , συμψηφισμό των προσαυξήσεων που έχουν ήδη εισπραχθεί στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής, παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης   και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 4483/2017.
 7. 27. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για το οικόπεδο 06-Ο.Τ Γ542 στην περιοχή ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι και διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα  και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα  για το οικόπεδο 07-Ο.ΤΓ1266  στην περιοχή ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς τα πρόσωπα  των οφειλετών καθώς και  επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
  Α.Δ.Σ. 467/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα  και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για το οικόπεδο 06-Ο.Τ Γ542 στην περιοχή ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι  και διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα  και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα  για το οικόπεδο 07-Ο.ΤΓ1266  στην περιοχή ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς τα πρόσωπα  των οφειλετών καθώς και  επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 8. 28. Ανάθεση σε λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aθανασίου Χρ.Βαφειάδη ».
  Α.Δ.Σ. 468/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Αναθέτει στον λογιστή κ. Χρήστο Φορτούνη με αριθ. άδειας 79665 και Α.Φ.Μ. 115174036 τη λογιστική παρακολούθηση του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aθανασίου Χρ. Βαφειάδη».
 9. 29. Ανάθεση σε λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη ».
  Α.Δ.Σ. 469/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Αναθέτει στον λογιστή κ. Χρήστο Φορτούνη με αριθ. άδειας 79665 και Α.Φ.Μ. 115174036 τη λογιστική παρακολούθηση του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη».
 10. 30. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
  Α.Δ.Σ. 470/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Καταρτίζει  και ψηφίζει τον απολογισμό και ισολογισμό  του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους  2016.
 11. 31. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
  Α.Δ.Σ. 471/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Καταρτίζει και ψηφίζει τον απολογισμό και τον ισολογισμό  του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αθανασίου Χρ. Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους  2016.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 32. Έγκριση Πρόσληψης ‘Έκτακτου Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Εποχιακών και Πρόσκαιρων Αναγκών Κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας
  Α.Δ.Σ. 472/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού για την Αντιμετώπιση  Εποχιακών και Πρόσκαιρων Αναγκών Κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. 33. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
  Α.Δ.Σ. 473/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη χορήγηση  Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 2. 34. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
  Α.Δ.Σ. 474/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. 35. Έγκριση της αριθμ. 136/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Eκ νέου παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων στην Π.Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Ε. για τις αγωνιστικές περιόδους 2017-2018 και 2018-2019».
  Α.Δ.Σ. 475/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 136/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων και εγκρίνει την εκ νέου παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων στην Π.Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Ε. για τις αγωνιστικές περιόδους 2017-2018 και 2018-2019», καθώς και το ιδιωτικό συμφωνητικό.
 2. 36. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων ΣΩΤΗΡΑΣ στο σωματείο του Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
  Α.Δ.Σ. 439/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 141/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων και εγκρίνει την κατ’ αρχήν  παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων ΣΩΤΗΡΑΣ στο σωματείο του Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
 3. 37. Έγκριση της αριθμ. 137/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Τροποποίηση της αριθμ. 55/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων και εκμίσθωση δεύτερου κυλικείου που βρίσκεται στην οδό Κατσιμήδου 3 εντός του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων (ανατολικό πέταλο), εμβαδού 8,61 τ.μ. καθώς και του βοηθητικού χώρου κυλικείου εμβαδού 14,07 τ.μ.».
  Α.Δ.Σ. 476/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Τροποποιεί την αρίθ. 187/2017 απόφαση του Δ.Σ. , κάνει δεκτή τη αριθμ. 137/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων και εγκρίνει την εκ νέου εκμίσθωση κυλικείου στην οδό Κατσιμίδου 3 και την  εκμίσθωση του δεύτερου κυλικείου που βρίσκεται στην οδό Κατσιμήδου 3 εντός του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων (ανατολικό πέταλο), εμβαδού 8,61 τ.μ. καθώς και του βοηθητικού χώρου κυλικείου εμβαδού 14,07 τ.μ.».
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. 38. Ανάθεση καθαρισμού χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης Τρικάλων
  Α.Δ.Σ. 477/2017 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση καθαρισμού χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης Τρικάλων, από τον Δήμαρχο
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 39. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 138/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:Εξέταση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υπό ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΛΙΑΚΟΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΙ.Β.ΗΛ.ΙΚΕ», στη θέση «ΠΡΟΒΙΑΡΕΙΟΙ», στην Περδικοράχη της Δ.Κ. Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
  Α.Δ.Σ. 478/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα την Αναβολή
  Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την επανεξέταση αυτού στην επόμενη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.
 2. 40. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 139/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:Εξέταση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 500kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Λέκκα Χαράλαμπου, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ΄ αριθμ. 8 αγροτεμάχιο, στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» στο Ριζαριό της Δ.Κ. Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
  Α.Δ.Σ. 479/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα την Αναβολή
  Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την επανεξέταση αυτού στην επόμενη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.
 3. 41. Έγκριση της αριθμ. 137/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε ήδη εγκατεστημένο σταθμό στη δημοτική οδό Τρικάλων-Ριζαριού (εκτός σχεδίου) του Δήμου Τρικκαίων”
  Α.Δ.Σ. 480/2017 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 137/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εγκρίνει την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε ήδη εγκατεστημένο σταθμό στη δημοτική οδό Τρικάλων-Ριζαριού (εκτός σχεδίου) του Δήμου Τρικκαίων”
 4. 42. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2017 – β΄ τρίμηνο”
  Α.Δ.Σ. 481/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αρίθ. 587/2017 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής και εγκρίνει την Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2017 – β΄ τρίμηνο”
 5. 43. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  Α.Δ.Σ. 482/2017 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αρίθ. 586/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την 11η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
 6. 44. Έγκριση της αριθμ. 135/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε ήδη εγκατεστημένο σταθμό που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Ράξας του Δήμου Τρικκαίων”
  Α.Δ.Σ. 440/2017 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 135/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εγκρίνει την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε ήδη εγκατεστημένο σταθμό που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Ράξας του Δήμου Τρικκαίων
 7. 45. Έγκριση της αριθμ. 136/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε ήδη εγκατεστημένο σταθμό που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Αρδανίου του Δήμου Τρικκαίων.
  Α.Δ.Σ. 483/2017 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 136/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εγκρίνει την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε ήδη εγκατεστημένο σταθμό που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Αρδανίου του Δήμου Τρικκαίων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΑΠΠΑΣ