Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko symboulio trik

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 20η τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 29/07/2015 ημέρα Τετάρτη, ώρα 20:30 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

1. Ανάκληση της αρίθ. 395/2015 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης περί Ίδρυσης
Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ. 421/2015: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Ανακαλεί την αρίθ. 395/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, κάνει δεκτές τις αρίθ. 3 και 4/2015 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και εγκρίνει την ίδρυση Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Τρικκαίων με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΚΑ Τρικάλων, σύμφωνα και με την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.

2. Aκύρωση κλήσεων Τμ. Τροχαίας Τρικάλων – Α.Τ. Περ. Τρικάλων για τα έτη 2012 και 2014
Α.Δ.Σ. 422/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την διαγραφή κλήσεων του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων – Α.Τ. Περ. Τρικάλων για τα έτη 2012 και 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

3. Δεύτερη κατανομή, 1ης δόσης ΣΑΤΑ 2015
Α.Δ.Σ. 423/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την δεύτερη κατανομή της 1ης δόσης ΣΑΤΑ 2015, ποσού 5.289,00€ για την πληρωμή της Μελέτης Σύνδεσης Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων με δίκτυο φυσικού αερίου

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας:

4. Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών
Α.Δ.Σ. 424/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση Παραγωγικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

5. Έγκριση της αριθμ.139/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. περί «Έγκρισης καθορισμού μίας θέσης στάσης, προς
αποκλειστική χρήση των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
(Ξενώνας «ΠΥΞΙΔΑ»), επί της οδού Αχιλλέως του Δήμου Τρικκαίων».
Α.Δ.Σ. 425/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αρίθ. 139/2015 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. και εγκρίνει τον καθορισμό μίας θέσης στάσης, προς αποκλειστική χρήση των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (Ξενώνας «ΠΥΞΙΔΑ»), επί της οδού Αχιλλέως του Δήμου Τρικκαίων.

6. Έγκριση της αριθμ.141/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. περί «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου
Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Τσεκούρα Κοσμά του Κων. & Μπραζιώτη
Στεκούλας του Χρ.συζ. Κοσμά Τσεκούρα, στην περιοχή Σαράγια»
Α.Δ.Σ. 426/2015: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αρίθ. 141/2015 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. και εγκρίνει την συμβιβαστική αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Τσεκούρα Κοσμά του Κων. & Μπραζιώτη Στεκούλας του Χρ. συζ. Κοσμά Τσεκούρα, στην περιοχή Σαράγια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ

.