Απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικών Τρικάλων για δωρεά

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. Τρικάλων με απόφασή του προχώρησε σε δωρεά διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αντί στεφάνου στη μνήμη του θανόντος Ελευθέριου Αναστασίου, εκπαιδευτικού και επί σειρά ετών Διευθυντή Π.Ε. Τρικάλων. Το παραπάνω ποσό επιδόθηκε στη Διευθύντρια του Ειδικού Σχολείου Τρικάλων με στόχο την κάλυψη διαφόρων αναγκών του σχολείου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ