Απαντήσεις σε παρέμβαση Λέγκα για το ξεκόλλημα των εργολαβιών στο δρόμο «καρμανιόλα» Τρικάλων -Λάρισας

legas_4_copy


Στις διαδικασίες εξακολουθεί να βρίσκεται μπλεγμένη η αποπεράτωση της Εθνικής οδού Τρικάλων-Λάρισας -η οποία θεωρείται ένα από τα «σημεία παγίδες» των εθνικών οδών της χώρας- όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών σε σχετική αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ν. Λέγκας.

Ειδικότερα, στην απάντηση του ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαγκριώτης επικαλούμενος στοιχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, τονίζει ότι η ένταξη στο ΕΣΠΑ των διαλυθεισών και έκπτωτων εργολαβιών της Εθνικής οδού Τρικάλων- Λάρισας απαιτούσε την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους-οφέλους για την υποστήριξη αίτησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί επιβεβαίωσης κοινοτικής συνδρομής ως «μεγάλου έργου».

 

Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε και κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ με σχετικές αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό 76.337.166,82 ευρώ.

 

Αναλυτικότερα η πορεία για την υπογραφή των συμβάσεων έχει ως εξής:

 

-Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας Κατασκευή παράκαμψης Φαρκαδόνας, προϋπολογισμού 10.824.000 ευρώ. Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε την 2-11-2010, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας. Στον διαγωνισμό μειοδότησε η «Λατομική ΑΤΕ», που πρόσφερε έκπτωση 41%. Ο ανάδοχος κλήθηκε για υπογραφή σύμβασης μέχρι την 29-6- 2011, ημερομηνία στην οποία δόθηκε 10μερη παράταση.

Ολοκλήρωση διαλυθεισών εργολαβιών: Κατασκευή τμήματος της Ε.Ο Λάρισας-Τρικάλων στο τμήμα από Χ.Θ. 37+000 έως αρχή Παράκαμψης Μεγαλοχωρίου και παράπλευρων και κάθετων αγροτικών οδών» και «Κατασκευή γέφυρας Πηνειού στο Κουτσόχερο μετά των παραβάσεων», προϋπολογισμού 34.600.000 ευρώ. Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε την 19-10-2010 με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών. Μειοδότησε η «Κ/ξια ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΤΕ-ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» που προσέφερε έκπτωση 38,2%. Η ανάδοχος κοινοπραξία έχει κληθεί για υπογραφή σύμβασης μέχρι την 7-7-2011.

 

-Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας Κατασκευή Α/Κ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ-ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΜΑΝΔΡΑΣ και Α/Κ ΖΑΡΚΟΥ και κατασκευή έργων οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο Λαρίσης-Τρικάλων από διασταύρωση Ραχούλας έως Ζάρκο» προϋπολογισμού 12.423.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε την 26-10-2010, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας. Στον διαγωνισμό μειοδότησε η Κ/ξια ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. που προσέφερε έκπτωση 39,32%. Ακολούθησε προσφυγή στο ΣτΕ, κατά της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, η οποία απορρίφθηκε. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο και μετά την παραλαβή του φακέλου (ο οποίος παραμένει στο ελεγκτικό συνέδριο μέχρι τη λήξη της 15μερης προθεσμίας για τυχόν άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως), περίπου στις 10-7-2011, θα ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης του αναδόχου για υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται ότι θα γίνει τον Αύγουστο του 2011.

Από το πολιτικό γραφείο