Απάντηση σε δημοσίευμα συνέντευξης δημάρχου Tρικκαίων κ. Παπαστεργίου

Με έκπληξη ακούσαμε στη σημερινή (26/5) συνέντευξη του Δημάρχου Τρικκαίων, να επικαλείται για ακόμα μία φορά την καθυστέρηση στη Διαχειριστική Αρχή που υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως λόγο καθυστέρησης των έργων του Δήμου.  Αναφερόμενος μάλιστα στο λόγο της «καθυστέρησης» λέει για τη Διαχειριστική Αρχή:γιατί υπάρχουν πολλά έργα, πεπερασμένος αριθμός υπαλλήλων και πεπερασμένη ικανότητα (!!).

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, ως πολιτικός εκπρόσωπος του Δήμου, προφανώς και έχει κάθε δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών για την πορεία των έργων αρμοδιότητάς του. Δεν αρμόζει όμως σε κανέναν πολιτικό να μέμφεται δημόσιους υπαλλήλους και δημόσιες υπηρεσίες που δεν ανήκουν μάλιστα στην αρμοδιότητά του, για το έργο τους και βέβαια χωρίς κανένα συγκεκριμένο στοιχείο. Η εποπτεία της Διαχειριστικής Αρχής και του έργου της, δεν ανήκει στον Δήμαρχο Τρικκαίων. Πολιτικός προϊστάμενός της είναι ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Το να ρίχνουμε λάσπη προς μια υπηρεσία και αβάσιμους απρεπείς χαρακτηρισμούς προς κάθε υπάλληλό της, χωρίς κανένα συγκεκριμένο στοιχείο, είναι ανάρμοστο τουλάχιστον ηθικά. Η έννοια δε της αυτοαξιολόγησής, μάλλον δεν υφίσταται για το Δήμο Τρικκαίων.

Η καλή συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής με τις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων, ξεκινά από προηγούμενα ΕΣΠΑ και ΠΕΠ και συνεχίζεται αδιαλείπτως έως σήμερα. Καθυστερήσεις και προβλήματα σε έργα, υπήρξαν αρκετές φορές. Έργα του Δήμου δεν ολοκληρώθηκαν, απεντάχθηκαν, καθυστέρησαν υπερβολικά ή και έμειναν ανολοκλήρωτα, κυρίως λόγω αστοχιών των μελετών τους, απομειώνοντας δεσμεύσεις τους έναντι του ΠΕΠ. Στόχος όλων πρέπει και είναι πάντοτε η επίλυση και η επιτάχυνση των έργων και όχι η επίρριψη ευθυνών σε κάποιον άλλον από εμάς, όπως στη Διαχειριστική Αρχή που είναι μάλλον η εύκολη λύση.

Προφανώς και υπάρχει γραφειοκρατία για την ωρίμανση όλων των έργων. Αυτό είναι ζήτημα εθνικής νομοθεσίας, την οποία όλοι εφαρμόζουμε. Για το λόγο αυτό καθυστερούν να υποβληθούν έργα είτε από το Δήμο Τρικκαίων, είτε από άλλους φορείς στις Προσκλήσεις του ΠΕΠ.Θ που εκδίδονται. Ειδικά για τα έργα υποδομών της Β.Α.Α. Τρικάλων, που εγκρίθηκε τον 5ο/2019, ζητήθηκε εκ μέρους του Δήμου 2 φορές να παραταθεί η διάρκεια υποβολών στην Πρόσκληση του ΠΕΠ.Θ που εκδόθηκε τον 7ο/ 2019 και έληγε αρχικά στις 28-02-2020 και πλέον στις 30-06-2020. Το πρώτο έργο υποβλήθηκε από τον Δήμο στις 30-01-2020 και απορρίφθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή λόγω έλλειψης πλήρους ωριμότητας στις 25-02-2020, αφού ζητήθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα και διευκρινήσεις από το Δήμο. Ήταν το έργο της Ανάπλασης παρόχθιας ζώνης Ληθαίου. Επανυποβλήθηκε στις 28-02-2020, ζητήθηκαν εκ νέου συμπληρωματικά (13/3), υποβλήθηκαν από τον Δήμο (18/3, 20/3), ολοκληρώθηκε θετικά η αξιολόγηση Α΄φάσης από τη Διαχειριστική Αρχή στις 15/4 και εστάλη στην ειδική επιτροπή του Δήμου για την εκ μέρους της αξιολόγηση όπως προβλέπεται (Α΄ μέρος της Β΄ φάσης αξιολόγησης).  Η Διαχειριστική Αρχή αναμένει έως σήμερα την ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να μπορεί να συνεχίσει με το τελευταίο στάδιο ενεργειών της (Β΄μέρος της Β΄φάσης αξιολόγησης) και εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση να εισηγηθεί την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ.Θ.

Αντίστοιχες ροές καταγράφονται και στα άλλα δημόσια έργα της Β.Α.Α. του Δήμου Τρικκαίων, ενώ έργα της που χρηματοδοτούνται από το Κοινωνικό Ταμείο ενεργοποιήθηκαν ήδη (π.χ. δράση «Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας αστέγων στα Τρίκαλα» : Πρόσκληση ΠΕΠ.Θ 12/2, υποβολή έργου Δήμου 29/4, αίτηση για συμπληρωματικά 11/5, υποβολή συμπληρωματικών 25/5).

Η ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας, μεγάλο και πολυσύνθετο έργο, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από τη Διαχειριστική Αρχή με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στις 30-10-2018, μετά από οριστικοποίηση πολλαπλών παραμέτρων που περιελάμβανε. Δικαιούχος είναι ο Δήμος Τρικκαίων βάσει προγραμματικής σύμβασης με τον Κύριο του έργου που είναι η ΠΑΔΥΘ Α.Ε. Τα Τεύχη δημοπράτησης υποβλήθηκαν μόλις τον 12ο/2019 και μετά από διορθώσεις εγκρίθηκαν τελικά στις 28-2-2020 από τη Διαχειριστική Αρχή. Ο Διαγωνισμός από το Δήμο Τρικκαίων προκηρύχθηκε τελικά τον 5ο /2020 για διεξαγωγή τον Αύγουστο και προφανώς ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης αναμένεται σε αρκετούς ακόμα μήνες. Ο δε Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο, που προηγήθηκε χρονικά σε διαγωνισμό, δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει από το Δήμο τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.

Για ποιες ακριβώς καθυστερήσεις και πεπερασμένη ικανότητα της Διαχειριστικής Αρχής μιλάμε, σε σχέση με τους χρόνους ανταπόκρισης εκ μέρους του Δήμου Τρικκαίων ;

Ως Διαχειριστική Αρχή περιφέρειας Θεσσαλίας, διαχειριζόμαστε πολλά έργα πολλών κατηγοριών στο ΠΕΠ (δημόσιες υποδομές, έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, ποικίλες δράσεις Κοινωνικού Ταμείου, ιδιωτικές επενδύσεις, ολοκληρωμένα προγράμματα – ΒΑΑ, ΟΧΕ, κ.α.) που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ, αλλά και από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ (απορρίμματα και αποχετεύσεις οικισμών, τάξης 100 εκ.ευρώ) και το ΠΑΑ (δημόσιες υποδομές, leader κ.α., τάξης 70 εκ.ευρώ). Προφανώς και ο αριθμός των εργαζομένων στη Διαχειριστική Αρχή υπολείπεται κατά πολύ του προβλεπόμενου (28 άτομα επί 40 εγκεκριμένων θέσεων) και αυτών που διέθετε σε προηγούμενα χρόνια, όπου το δυναμικό της υπηρεσίας έφτανε τα 35-37 άτομα. Προφανώς και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και δη των συγχρηματοδοτούμενων έργων, αποτελεί ένα «βαρύ» σύστημα για όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά οφείλουμε να το τηρούμε όλοι μας, διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα. Και δεν είναι μόνο τα «έργα» που φαίνονται, αλλά μια ολόκληρη σειρά επίπονων τεχνικών διαδικασιών που οφείλονται να τηρούνται. Ποια είναι η στήριξη στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ώστε να επιζητούμε μεγαλύτερες «ταχύτητες» και ποιες οι παρεμβάσεις για το κανονιστικό – γραφειοκρατικό σύστημά του ;  Όλες οι προσπάθειες γίνονται μόνο εκ μέρους των ίδιων των υπηρεσιών και των περιφερειών. Ποια είναι η φέρουσα ικανότητα των υπηρεσιών του Δήμου και εν γένει των φορέων που υλοποιούν τα έργα ; Η δημόσια κρίση για «πεπερασμένη ικανότητα» ή όχι στα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, ανήκει αποκλειστικά στους καθ΄ύλην αρμόδιους με βάσει μόνο τα αποτελέσματα του έργου τους. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι έως σήμερα δεν οδήγησε σε καμία απώλεια πόρων, σε έλλειψη δημοσιονομικών διορθώσεων και καταλογισμών και σε θετικά αποτελέσματα από το σύνολο των ελέγχων που δεχόμαστε διαρκώς τόσο από αρμόδια όργανα της χώρας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόροι δε που διαχειρίζεται η Διαχειριστική Αρχή, ενεργούμε ώστε ασφαλώς να ολοκληρωθούν στο τέλος της περιόδου το 2023, χωρίς απώλειες και με σημαντικό αποτύπωμα έργων και δράσεων στη Θεσσαλία. 173% οι Προσκλήσεις του ΠΕΠ επί του Π/Υ των 423 εκ.ευρώ, 113% οι εντάξεις έργων (477 εκ.ευρώ), και επιπρόσθετα οι «δεσμεύσεις» πόρων για έργα ΒΑΑ, ΟΧΕ και Επενδύσεων –με τις 2 Προκηρύξεις που εκδώσαμε και βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας, να οδηγούν σύντομα σε εντάξεις ιδιωτικών επενδύσεων τάξης 50 εκ.ευρώ, 45% οι Νομικές Δεσμεύσεις και 25% οι δαπάνες, στις αρχές Μαΐου 2020.

Η «μη πεπερασμένη ικανότητα» πρέπει να αποδειχθεί από τους φορείς που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση έργων αρμοδιότητάς τους, τόσο στο στάδιο ωρίμανσης και προετοιμασίας τους, κυρίως όμως στα στάδια μετά την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ και μέχρι την περαίωσή τους που οφείλει να τηρεί τις χρονικές δεσμεύσεις που ορίζονται με την Ένταξη και χωρίς καθυστερήσεις.  Ας αναλογιστεί ο καθένας, αρμόδιος ή μη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να συντάξουν και υποβάλουν Τεύχη Δημοπράτησης στη Διαχειριστική Αρχή για να τα προεγκρίνει, την πληρότητα και ποιότητα αυτών που υποβάλλονται, τον χρόνο που διανύουν για να δημοσιοποιηθεί ένας διαγωνισμός αλλά και να αναδειχθεί ανάδοχος για υπογραφή σύμβασης και τέλος ο χρόνος εκτέλεσης των έργων και οι σημαντικές παρατάσεις που κατά κανόνα απαιτούνται να δοθούν στους αναδόχους για να περαιωθούν τα έργα. Το εύκολο όμως είναι να «διαβάζουμε» χαμηλές δαπάνες σε ένα πρόγραμμα και να ρίχνουμε ανεπάρκεια σε όποιον άλλον εκτός από εμάς τους ίδιους.

Στην κρίση κάθε πολίτη είναι το έργο της Διαχειριστικής Αρχής, όπως και όλων των δικαιούχων φορέων των έργων. Στο χέρι κάθε πολιτικού να στηρίξει το έργο όλων των υπηρεσιών και τη συνεργασία, για να υπάρξει εντέλει παραγωγή και αποτελέσματα στον τόπο μας, χωρίς μικροπολιτικές που δεν ωφελούν κανέναν και ιδίως όταν θίγουν αναίτια ευθέως υπαλλήλους και πρόσωπα. Τα ζητήματα λύνονται με συνεργασία, καλή διάθεση και βεβαίως πολλή εργασία. Άλλωστε, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, για όλους.

 

Με εκτίμηση,

Για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ Μελπομένη

Προϊσταμένη