Αντίθετη η τοπική κοινότητα Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη περιοχή

Η Τοπική Κοινότητα Καστανιάς μετά από διαβουλεύσεις του προέδρου της τοπικής κοινότητας, των κτηνοτρόφων και τους κατοίκους της Καστανιάς γνωμοδοτεί ΑΡΝΗΤΙΚΑ περί εγκατάστασης Α.Σ.Π.Η.Ε στην περιοχή μας.
Σημαντικές και μη αναστρέψιμες θα είναι οι επιπτώσεις στη δασική βλάστηση από την κατασκευή του έργου καθώς το έργο σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε προτείνεται σε υπαγόμενες στη Δασική Νομοθεσία εκτάσεις και θα επέλθουν σημαντικές επιπτώσεις στη βλάστηση και στους οικοτόπους των περιοχών που προτείνονται.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις έχουν να κάνουν καί με τη μορφολογία του εδάφους, το φυσικό τοπίο, το οπτικό αποτέλεσμα που θα προκύψει, κυρίως όμως με τη γενικότερη φυσιογνωμία της περιοχής η οποία θα αλλοιωθεί σημαντικά..
Επίσης η δέσμευση μιας τόσο μεγάλης έκτασης στερεί τά βοσκοτόπια από τους κτηνοτρόφους μας που είναι απαραίτητα για την συντήρηση και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή.
Τέλος τα όποια οικονομικά οφέλη προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία των εν λόγω ΑΣΠΗΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερκεράσουν την περιβαλλοντική καταστροφή που θα προκληθεί.
Είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τη Δ.Ε. Καστανιάς αλλά όλη την ορεινή περιοχή.

Γιώργος Κόφφας

Πρόεδρος Τ.Κ Καστανιάς