Αντικατάσταση ανενεργού δικτύου ακαθάρτων υδάτων από την ΔΕΥΑΤ

deyat

Ένα χρόνιο πρόβλημα για μια ολόκληρη γειτονιά και για χιλιάδες οδηγούς, επιλύει ο Δήμος Τρικκαίων μέσω της ΔΕΥΑΤ.

Πρόκειται για την αποκατάσταση του ανενεργού φρεατίου του δικτύου ακαθάρτων υδάτων στη συμβολή των οδών Μακεδονίας, Πλαστήρα & Πλαταιών. Το έργο επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης παπστεργίου, συναντώμενος με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ, κ. Σωτ. Σακκά, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων.

Στη συμβολή των τριών αυτών οδών (κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ) το συγκεκριμένο φρεάτιο, στο οποίο συντρέχουν αγωγοί ακαθάρτων, δεν λειτουργεί. Αιτία, όπως αναφέρουν οι μηχανικοί της ΔΕΥΑΤ, η υποχώρηση του υπεδάφους εδράσεώς του, με αποτέλεσμα τη ρηγμάτωσή του. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι επί χρόνια το έδαφος υποχωρούσε, με πλήθος προβλημάτων να δημιουργούνται, τόσο για το φρεάτιο, όσο και για τους κατοίκους και τους οδηγούς.

Πλέον, το πρόβλημα επιλύεται. Αρχικώς διεξήχθη από τη Δημοτική Επιχείρηση, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη. Αυτή «έδειξε» ότι η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται στα 2 μ. βάθος, ενώ το έδαφος μέχρι τα 6 μ. βάθος αποτελείται από αμμώδη άργιλο πολύ μαλακή έως συνεκτική με κατά τόπους αυξημένη την ποσότητα της άμμου.

Στη συνέχεια η ΔΕΥΑΤ, προέβη σε σύνταξη ειδικής μελέτης, για τη διόρθωση του προβλήματος. Με τη σύμβαση που υπογράφτηκε, ο εργολάβος θα προβεί στην ενίσχυση του υπεδάφους με κατασκευή οπλισμένων και αόπλων πασσάλων. Αυτοί, βάσει της μελέτης, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος για την επανακατασκευή του φρεατίου, και την ανακατασκευή των τμημάτων των αγωγών ακαθάρτων που συμβάλλουν σ’ αυτό.

Η σύμβαση που υπεγράφη με τον ανάδοχο είναι ύψους 127.300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και η διάρκεια αποπεράτωσης του έργου είναι δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου του 2015- καιρού επιτρέποντος.

Η εκτέλεση του εν λόγω έργου, αφ’ ενός θα ενισχύσει το υπέδαφος της περιοχής ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των καθιζήσεων, αφ’ ετέρου θα αποφορτίσει τους αγωγούς ακαθάρτων της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι διοχέτευαν ταυτοχρόνως και τα λύματα των μη λειτουργούντων αγωγών προς τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης μας.

.