Ανέλαβε προσωπικά την…μπετονιέρα ο Αντιδήμαρχος Πύλης Μάκης Παπαγεωργίου

«Πατριωτικά» πήρε τις εργασίες εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο Βαλομάνδρι, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Του Δήμου Πύλης Μάκης Παπαγεωργίου, ο οποίος έβαλε προσωπική εργασία, αναλαμβάνοντας την… μπετονιέρα και το καροτσάκι με το τσιμέντο.

Κάπου κάπου χρειάζονται κι αυτά…Άξιος!