Ανέλαβε δράση η δημοτική αστυνομία στα Τρίκαλα

dimotiki1

Ουσιαστική δράση ανέλαβε πλέον η Δημοτική Αστυνομία στον Δήμο Τρικκαίων.

Μετά την πρώτη περίοδο επαναπροσδιορισμού του προσωπικού στα παλιά καθήκοντα και τις συστάσεις σε όσους καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους, άρχισε η δεύτερη περίοδος. Πλέον, η Δημοτική Αστυνομία στον Δήμο Τρικκαίων επιλαμβάνεται και θεμάτων παράνομης στάθμευσης.

Η γενικότερη κατάσταση με την παράνομη στάθμευση σε διάφορες θέσεις που, είτε απαγορεύεται είτε, ταυτοχρόνως, παρεμποδίζει εμφανέστατα την προσπελασιμότητα, είναι μη αποδεκτή από την κοινωνία. Έτσι, άρχισε η διαδικασία επιβολής προστίμων μέσω των νόμιμων κλήσεων που επιδίδονται.

Οι κλήσεις αυτές επιδίδονται σε όσους σταθμεύουν σε εξαιρετικά σημαντικούς χώρους και σημεία, που είναι ειδικοί και ιδιαίτεροι:

– σε θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
– σε θέσεις προοριζόμενες για φορτοεκφόρτωση
– σε πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους.

Ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στον πολεοδομικό ιστό της πόλης των Τρικάλων. Η χρήση των χώρων στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, δεν διευκολύνει τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού και, κυρίως, εμποδίζει τους συμπολίτες μας, να κυκλοφορήσουν υπό κανονικές συνθήκες προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τρικκαίων ζητά τη συνεργασία όλων, για τήρηση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με στόχο την επαύξηση της ομαλής κίνησης όλων: πεζών, ποδηλατών, οδηγών.

.