Αναθηματική πλάκα στο ηρώον της πλατείας Παλαιοπύργου

    Με τη φροντίδα του Δήμου Τρικκαίων τοποθετήθηκε στο Ηρώον της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου

αναθηματική πλάκα με τα ονόματα των πεσόντων κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο στο Αλβανικό Μέτωπο καταγομένων εκ  Παλαιοπύργου.

Βαλοτάσιος  Χαρίλαος του Χρήστου

Καρατάσιος  Βασίλειος του Ιωάννη

Κελεπούρης  Αθανάσιος του Παναγιώτη

Κελεπούρης  Σπυρίδων του Παναγιώτη

Μπούσιος  Βασίλειος του Γεωργίου

    ΗΡΩΕΣ είναι, και εκεί είναι η θέση τους. Ισαξίως θα πρέπει να τιμάται και η επώνυμη αλλά και η ανώνυμη ΑΝΔΡΕΙΑ.

 Ελάχιστο χρέος και ελάχιστη τιμή από μέρους της πολιτείας, 

    Ζητάμε ταπεινά συγνώμη για την ογδοντάχρονη  καθυστέρηση . ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!