Αναστολή λειτουργίας του 1/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοπάροικου

Αναστολή λειτουργίας του 1/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοπάροικου, λόγω κρουσμάτων COVID-19

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αποφασίζει την αναστολή λειτουργίαςτου 1/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοπάροικου Τρικάλων μεκωδικό9450043, για 5 ημέρες, από 08-04-2022 έως και 012-04-2022 και την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.