Αναστολή λειτουργίας τμήματος στο 28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας της Β΄ τάξης του 28ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων με κωδικό 9450322, για 14 ημέρες, από 9-3-2021 έως και 22-3-2021.