Αναστολή λειτουργίας σχολείων στα Τρίκαλα: 19 Νηπιαγωγεία και 10 Δημοτικά

Αναστολή λειτουργίας σχολείων Θεσσαλίας: 48 Νηπιαγωγεία και 22 Δημοτικά λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού και λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού. 

Αναστολή λειτουργίας σχολείων Θεσσαλίας Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 10130 Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κας Βασιλικής Ζιάκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4939/21-9-2022, αναστέλλεται η λειτουργία 22 Δημοτικών Σχολείων και 48 Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023, λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού και λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων: Η υπ’ αρ. 4734/20-06-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και την ορθή επανάληψη της με θέμα: « Εισήγηση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων » Η υπ’ αρ. 6633/06-09-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με θέμα: «Απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων». Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων. Οι τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Η Απόφαση Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023 Αποφασίζουμε Αναστέλλουμε τη λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας, για το σχολικό έτος 2022- 2023, λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού και λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού.

Δείτε την Απόφαση με τα σχολεία στο ΦΕΚ Β 4939/21-9-2022