Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠαραγωΓΗ»

image00177

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠαραγωΓΗ» ανακοινώνει την ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
της Πράξης «Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών»

Η Α.Σ. ΠαραγωΓΗ υλοποιεί την πράξη «Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών», μέσα από τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

οι ενδιαφερόμενοι/ες (κάτοικοι του Δήμου Τεμπών), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη και είναι:
• Άνεργοι
• Νέοι Επιστήμονες
• Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

Μέσω της πράξης στοχεύεται η επαγγελματική ένταξη 40 ανέργων-ωφελουμένων. Αναλυτικότερα: η δημιουργία δυο (2) κοινωνικών επιχειρήσεων με περίπου δέκα (10) ωφελούμενους η κάθε επιχείρηση, τοποθέτηση 10 ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και η ίδρυση επιχειρήσεων από 10 ωφελούμενους σε αντικείμενα που σχετίζονται με την παραγωγή, τυποποίηση, διάθεση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠαραγωΓΗ αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:
• FORTIUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε.
• ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
• ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
• ΘΕΚ.ΑΚΕ
• Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Κ.Ε.Κ. ΘΕ.Κ.Ε.Ε.
• ΓΕΩΤΕΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• ΠΑΣΕΓΕΣ
• EQA HELLAS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ A.E.
• Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.ΘΕ.
• ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΠΕ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως από την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 έως και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 (ώρες 9:30-15:00), στα εξής σημεία:

Για τον ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ
ΚΕΠ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ:24950 23911
ΚΕΠ ΓΟΝΝΩΝ:24950 31332
ΚΕΠ ΠΥΡΓΕΤΟΥ:24950 42905
ΚΕΠ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ:24950 52900

Για τον ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Τηλέφωνο:24913 50113

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα αναλυτική πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής: www.topsa-asparagogh.gr / www.dimostempon.gr/ www.farsala.gr

.