Ανακοίνωση του ΚΥ Πύλης, σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του