Ανακοίνωση της ΝΕ του Κινήματος Αλλαγής Τρικάλων

Το συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ).

Οι εκλογές συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου  σε εκλογικά κέντρα που θα οριστούν εντός των επόμενων ημερών.

Εγγραφή νέων μελών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην σελίδα  https://members.kinimaallagis.gr . Η καταληκτική ημερομηνία για εγγραφή νέου μέλους είναι η 15η Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 , ενώ η κατάθεση υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει μεχρι τις 20 Φεβρουαρίου.

Στο συνέδριο συμμετέχουν :

1. Μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του φορέα με μονοσταυρια και ενιαίο μέτρο . Τον αριθμό τους καθορίζει η συμμετοχή . Εξασφαλίζεται επίσης το ελάχιστο ποσοστό εκπροσώπησης για τις γυναίκες και για τους νέους , όπως ορίζει το καταστατικό .

2. Η Πρόεδρος

3. Οι Βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές.

4. Οι πρώην Βουλευτές και Ευρωβουλευτές που είναι μέλη του φορέα

5. Τα απερχόμενα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

6. Οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες και εκλεγμένοι Δήμαρχοι που είναι μέλη του φορέα

7. Οι Πρόεδροι Τριτοβάθμιων οργανώσεων και  επιστημονικών  φορέων , αν δεν συμμετέχουν θεσμικά στην απερχόμενη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή

8. Οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών

9. Οι επικεφαλής των τομέων Πολιτικής και των θεματικών δικτύων

10. Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες με τη στήριξη του Κινήματος Αλλαγής

11. Οι υποψήφιοι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής

12. Τα μέλη της Γραμματείας του τομέα Οργανωτικού

13. Τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ και της Επιτροπής Μητρώου .

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών ή όσοι εγγραφούν σε αυτό μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου , όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η ΝΕ του Κινήματος Αλλαγής