Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 06 Μαϊ 2022.
Ταξίαρχος Σαράντης Τυλιγαδάς
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής
Ταγματάρχης (ΠΒ-ΕΥ) Γεώργιος Παπαδημητρίου
Β.Τμχη ΣΜΥ/ΔΣ/ΤΠΕΕ