Αναδρομικά : Ερχεται χαράτσι στα ήδη «ψαλιδισμένα» ποσά

Για παράδειγμα, ένας στρατιωτικός με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ το 2018 έλαβε καθαρό ποσό αναδρομικών 4.000 ευρώ καθώς του παρακρατήθηκε φόρος 1.000 ευρώ (20%). Στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει φέτος θα εμφανιστεί ως αυτοτελώς φορολογούμενο εισόδημα το συνολικό ποσό των αναδρομικών, δηλαδή τα 5.000 ευρώ, αφού θα συμπεριληφθεί και το ποσό που φορολογήθηκε με συντελεστή 20%. Και για το ποσό αυτό θα κληθεί να πληρώσει ειδική εισφορά αλληλεγγύης 5%, δηλαδή 250 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική φορολογική του επιβάρυνση.

Η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα αναδρομικά των ενστόλων, πανεπιστημιακών, γιατρών του ΕΣΥ, δικαστικών λειτουργών και των συνταξιούχων αποκαλύπτεται στην απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2018 στους δικαιούχους των ειδικών μισθολογίων και τους συνταξιούχους χαρακτηρίζονται ως εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα. Τα εισοδήματα αυτά δεν εξαιρούνται από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Τα φορολογητέα αναδρομικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά που δεν έχουν εισπράξει οι δικαιούχοι λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20%, θεωρούνται ως αυτοτελώς φορολογούμενα. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι τα ποσά αυτά θα είναι προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου αναγράφονται τα φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα. Τα ποσά αυτά δεν θα προστεθούν στα φορολογητέα εισοδήματα των δικαιούχων και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο εισοδήματος, καθώς δεν θα φορολογηθούν εκ νέου με βάση τη φορολογική κλίμακα και με συντελεστές έως 45% που ισχύει για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

Ωστόσο, στα συνολικά φορολογητέα αναδρομικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά που έχουν φορολογηθεί, θα επιβληθεί τελικά ειδική εισφορά με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%, σε περίπτωση κατά την οποία τα συνολικά εισοδήματα του δικαιούχου από όλες τις πηγές υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

Τι αναφέρεται

Στην απόφαση Πιτσιλή αναφέρεται, ειδικότερα, ότι τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων θα αποτυπώνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών των δικαιούχων με τον κωδικό 47 που αντιστοιχεί σε εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα τα οποία δεν εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται κλιμακωτά επί του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς στην πηγή ή έχουν απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος.

Με την απόφασή του ο Γιώργος Πιτσιλής δίνει προθεσμία στους εργοδότες και στα ασφαλιστικά ταμεία να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική αμοιβή του 2018 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Η ΑΑΔΕ επιταχύνει τις διαδικασίες για το ετήσιο ραντεβού των φορολογουμένων με την Εφορία με στόχο η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να ανοίξει νωρίτερα από κάθε χρονιά, στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου.

tanea.gr