Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω

Η τελευταία αλλαγή ώρας ήταν προγραμματισμένη για τον Μάρτιο 2021, με τα κράτη της ΕΕ να πρέπει να επιλέξουν σταθερά τη χειμερινή ή θερινή ζώνη. Η απόφαση δεν εφαρμόστηκε ποτέ και οι δείκτες των ρολογιών εξακολουθούν να αλλάζουν Οκτώβριο και Μάρτιο.

Μία ώρα ύπνου θα κερδίσουμε την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2023, καθώς θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας από τη θερινή στη χειμερική σημαίνει ότι το ρολόι μας στις 04:00 π.μ. της επόμενης Κυριακής, θα γυρίσει μία ώρα πίσω και θα δείξει 03:00 π.μ.

Η απόφαση της ΕΕ που δεν εφαρμόστηκε

Η τελευταία αλλαγή ώρας ήταν προγραμματισμένη για τον Μάρτιο 2021, με τα κράτη – μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο ζώνες (χειμερινή ή θερινή). Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Σημαντικό ρόλο στη λήψη της συγκεκριμένης και, ανεφάρμοστης μέχρι σήμερα, απόφασης διαδραμάτισαν μεταξύ άλλων και οι «επιπτώσεις» από την αλλαγή ώρας στο βιολογικό ρολόι καθώς είναι καταγεγραμμένη  η δυσκολία στην άμεση προσαρμογή.

Σήμερα δεν υπάρχει εικόνα για το αν ποτέ αυτή η απόφαση τελικά θα εφαρμοστεί καθώς δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη στην απαλλαγή της Ευρώπης από το συγκεκριμένο μέτρο.

tovima.gr