ΑΚΕΘ η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του έργου VeganFood

Η Πρώτη Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου VeganFood, με κωδικό 2020-1-KA202-094129 πραγματοποιήθηκε μέσω ZOOM στις 12Ιανουαρίου 2021.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ στη Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συνεργασίες. Συντονιστής του έργου είναι η KadikoyAbdulhamidHanMeslekiveTeknikLisesi της Τουρκίας. Οι εταίροι του σχεδίου είναι οι: OlemisenBalanssiaRY από την Φινλανδία, MomentumMarketingServicesLimited από την Ιρλανδία, και το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας από Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πνευματικών προϊόντων του. Το έργο αφορά την ολική χορτοφαγία (veganism). Στα πλαίσια του σχεδίου θα αναπτυχθούν τρεις εκπαιδευτικές ενότητες και μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.