Αγριεύει η Εφορία σε όσους της χρωστούν

Επιστρατεύει όλα τα όπλα για να εισπράξει πάνω από 5 δισ. ευρώ

Άγριο κυνηγητό για την είσπραξη άνω των 5 δισ. ευρώ από την τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων προς την Εφορία που συνολικά υπερβαίνουν τα 102 δισ. ευρώ εξαπολύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σχεδιάζει στενό μαρκάρισμα στους οφειλέτες αφού για κάθε 100 ευρώ καινούργιου χρέους που θα προστίθεται φέτος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πιεστούν με κάθε μέσο για να πληρώσουν τα 24 ευρώ. Πίεση θα πρέπει να ασκηθεί και για να καταβληθούν τουλάχιστον 2,8 δισ. ευρώ από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη.

Το 2017, έγιναν πάνω από 1,7 εκατομμύρια κατασχέσεις στα χέρια τρίτων και για φέτος οι φορολογικές αρχές ετοιμάζονται για νέο ρεκόρ. Δεν είναι όμως μόνο οι κατασχέσεις. Η ΑΑΔΕ είναι έτοιμη να ρίξει όλα τα όπλα της στο εισπρακτικό σαφάρι προκειμένου να αναγκάσει τα 4 εκατομμύρια των φορολογουμένων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση να περάσουν από το δημόσιο ταμείο.

Τα όπλα

Εκτός από τις κατασχέσεις, τα μέτρα πίεσης προς τους οφειλέτες, καθώς και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση είναι τα εξής:

  • Υποβολή αιτημάτων για ποινική δίωξη των φορολογουμένων που έχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Από τη φορολογική διοίκηση ζητείται η ποινική δίωξη των οφειλετών όταν η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή τους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και κάθε είδους προσαυξήσεων, ξεπερνά τα 100.000 ευρώ και η οφειλή παραμένει ληξιπρόθεσμη για περισσότερους από τέσσερις μήνες. Το 2016 η φορολογική διοίκηση ζήτησε την ποινική δίωξη 6.450 φορολογουμένων και το 2017 ο αριθμός των ποινικών διώξεων διαμορφώθηκε στις 6.120.
  • Εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα του οφειλέτη. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για την εγγραφή υποθήκης σε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη προκειμένου να διασφαλιστεί η οφειλή του Δημοσίου στην περίπτωση που τρίτος προχωρήσει σε πλειστηριασμό του ακινήτου (π.χ., μια τράπεζα, λόγω απαιτήσεων που έχει από τον οφειλέτη). Το 2015 η Εφορία έγγραψε στα υποθηκοφυλακεία 4.681 υποθήκες, το 2016 ο αριθμός των υποθηκών διαμορφώθηκε στις 4.776, ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε στις 4.103.
  • Λήψη μέτρων διασφάλισης της απαίτησης του Δημοσίου με άνοιγμα σχετικών φακέλων οφειλών στις Εφορίες, που στη συνέχεια μετατρέπονται δικαστικά σε διαταγές πληρωμής. Πρόκειται για το πρώτο βήμα προκειμένου να εισπράξει σημαντικά ποσά το Δημόσιο, κυρίως από μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, όπου έχουν επιβληθεί σημαντικά πρόστιμα. Το 2015 άνοιξαν 5.488 φάκελοι, το 2016 ο αριθμός των φακέλων που άνοιξαν ανήλθε σε 11.437 και το 2017 ανήλθε σε 10.418.
  • Υποβολή αναφορών στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. Οι αναφορές υποβάλλονται στην Αρχή όταν έρχονται σε γνώση των φορολογικών Αρχών πρακτικές με τις οποίες οι ελεγχόμενοι επιχείρησαν να “ξεπλύνουν” χρήματα τα οποία προέρχονται από φοροδιαφυγή. Το 2016 υποβλήθηκαν στην Αρχή 2.503 αναφορές και το 2017 ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στις 1.592.
  • Έκδοση προγραμμάτων πλειστηριασμών ακινήτων. Ο αριθμός της έκδοσης προγραμμάτων πλειστηριασμών κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα την τελευταία τριετία. Το 2015 εκδόθηκαν 16.379 προγράμματα, το 2016 αυξήθηκαν στα 18.156 και το 2017 διαμορφώθηκαν στα 16.789.
  • Έκδοση διαταγών πληρωμής για σημαντικά ποσά. Η φορολογική διοίκηση καταφεύγει στη συγκεκριμένη δικαστική ενέργεια προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στη συνέχεια στην εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Το 2015 η ΑΑΔΕ προχώρησε στην έκδοση 15.766 διαταγών πληρωμής. Το 2016 εκδόθηκαν 28.577 διαταγές πληρωμής και ο αριθμός τους το 2017 διαμορφώθηκε στις 23.558.

news.gr