Aγοραστός : Πρώτη φορά η Θεσσαλία παρουσιάζει τέτοια απορροφητικότητα

4_espa

 

 

 

 

Πρώτο σε απορροφητικότητα αναδείχθηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας –Ηπείρου μετά το κλείσιμο του έτους 2012 και την πραγματοποίηση και δήλωση δαπανών για το Ε.Σ.Π.Α. σε όλη την Ελλάδα. Τα στοιχεία του 2012 όπως και τα αποτελέσματα της επίτευξης του στόχου που είχε τεθεί για τη Θεσσαλία παρέθεσε σε συνέντευξη τύπου ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στην έδρα της Περιφέρειας.

«Πρώτη φορά η Θεσσαλία παρουσιάζει τόσο μεγάλη απορροφητικότητα σε έναν μόνο χρόνο υπερκαλύπτοντας τον στόχο που μας είχε τεθεί για δαπάνες 80εκ ευρώ. Η επίτευξη απορρόφησης στο 2012, υπερβαίνει κατά το πολύ την απαίτηση απορρόφησης «ν+3» και φτάνει στα 114 εκ.ευρώ σε ότι αφορά το πρόγραμμα της Θεσσαλίας», τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός.

Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής γιατί όπως σημείωσε η απορροφητικότητα αύτη σημαίνει πολλά οφέλη για την κοινωνία:

1ον 114 εκ. έπεσαν στην πραγματική οικονομία μέσα σε έναν χρόνο, έργα εντάχθηκαν,  κατασκευάζονται, ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να δουλεύουν σε αυτά, είτε έμμεσα, είτε άμεσα. Παραλάβαμε 77 έργα  τα οποία ήταν ημιτελή, τα ξεμπλοκάραμε, με αποτέλεσμα να κερδίζει η εθνική οικονομία καθώς κοινοτικοί πόροι διαχέονται στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

2ον όλοι οι φορείς μαζί με συνεργασία και συνέργεια, πετυχαίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Σε 1,5 χρόνο διαχείρισης του ΕΣΠΑ έχουμε εντάξει ως αιρετή περιφέρεια 108 έργα, προυπολογισμού 120,7 εκ. ευρώ.

3ον εργαστήκαμε για να μπορέσουμε να εκχωρήσουμε έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται στο τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δηλαδή στα υπουργεία, ώστε να παρουσιάσει η χώρα απορροφητικότητα λαμβάνοντας τους αντίστοιχους πόρους δηλαδή επιπλέον 126 εκ. ευρώ  για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε νέα έργα, στον πολιτισμό, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στο οδικό δίκτυο κ.α

4ον πραγματοποιήσαμε έναν σχεδιασμό σε συνδυασμό με άλλους φορείς για αυτό και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανοικτές προσκλήσεις για έργα άμεσης προτεραιότητας όπως γέφυρες, επαρχιακή οδοποιία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την ασφάλεια λιμένος του Βόλου, για τη βελτίωση ποιότητας του νερού, την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών, την ανάδειξη της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων για 1η φορά από το ΕΣΠΑ στα νησιά μας, τον εξοπλισμό σχολείων ειδικής αγωγής, τη χρηματοδότηση προνοιακών υποδομών, τις μικρομεσαίες επιχ/εις, κ.α. Και πρόσθετα, με πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ που εκχωρήθηκαν στη Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας, υπάρχουν προσκλήσεις που αφορούν σε έργα ΧΥΤΑ και εξασφάλισης επάρκειας πόσιμου νερού.

Συνολικά, οι δαπάνες του Προγράμματος από την έναρξη του ΕΣΠΑ φτάνουν πλέον στα 285 εκ.ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 57,26% των 497 εκ.ευρώ προϋπολογισμό του Περιφερειακού Προγράμματος Θεσσαλίας. Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν και οι πόροι των έργων που ξεκίνησαν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα και μεταφέρθηκαν το Νοέμβριο του 2011 στο ΕΠΠΕΡΑΑ, με διαχείριση από τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, ύψους 15 εκ.ευρώ.

Εντός του έτους 2012, καταχωρήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Σ.Π.Α. (Ο.Σ.Π.) από όλους τους Φορείς που διαχειρίζονται πόρους του, δαπάνες ύψους 114 εκ.ευρώ , εκ των οποίων ποσό ύψους 94,1 εκ.ευρώ αφορά σε δαπάνες που καταχωρήθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας. Αντίστοιχα, για τη Διαχειριστική Αρχή κατά το έτος 2011 οι δαπάνες ανήλθαν σε ύψος 40 εκ.ευρώ, εκ των οποίων τα 28 εκ. ευρώ στο Β΄ εξάμηνο 2011.

Η συνεργασία που υπήρξε σε όλα τα επίπεδα : πολιτικοί προϊστάμενοι Υπηρεσιών και υπηρεσιακός μηχανισμός, Ανάδοχοι έργων, στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, Υπηρεσίες Εντελλομένων και Επιτρόπων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας, συναρμόδια Υπουργεία , υπηρεσίες και στελέχη τους, απέδωσε πραγματικά καρπούς.

Πλέον, προχωρά η υλοποίηση της Αναθεώρησης του Περιφερειακού Προγράμματος, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, στη μεταφορά έργων προϋπολογισμού 126 εκ.ευρώ από τα ήδη ενταγμένα στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, στο Τομεακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». Με τον τρόπο αυτό, τακτοποιούνται οι υπερβάσεις του Προγράμματος και εξασφαλίζονται πόροι για ένταξη και νέων έργων.

Παράλληλα ο περιφερειάρχης σημείωσε την επιτυχία που προέκυψε στη συνέχιση των εργασιών του φράγματος της Γυρτώνης καθώς το έργο αυτό πέρασε από το εθνικό Πρόγραμμα στο τομεακό ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) με προϋπολογισμό ύψους 31 εκ.ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύθηκε η απορρόφηση του ΕΣΠΑ με 23 εκ.ευρώ δαπάνες, αλλά κυρίως εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της εν εξελίξει εργολαβίας ολοκλήρωσης του έργου του φράγματος, που αποτελεί θετικότατη εξέλιξη για τη Θεσσαλία.

Στόχος μας, σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός, είναι η άμεση ένταξη των ώριμων και απαραίτητων έργων για τη Θεσσαλία και τις περιοχές της, το συντομότερο δυνατόν με σκοπό την ολοκλήρωση εντάξεων με τη λήξη του 1ου εξαμήνου 2013, προκειμένου έγκαιρα να υλοποιηθούν και ολοκληρωθούν. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει πλήρης ετοιμότητα σε όλους τους φορείς και συνεργασία όλων, ώστε να αξιοποιηθούν τάχιστα και με τον καλύτερο τρόπο οι πόροι του ΕΣΠΑ.

Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε , και αποτελεί ταυτόχρονα μήνυμα αισιοδοξίας για το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει στον τόπο μας, την κοινωνία και την οικονομία , η συντονισμένη και στοχευμένη εργασία

Τέλος ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι την επόμενη Τρίτη στις 15 Ιανουαρίου υπάρχει συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με 22,5 εκ.ευρώ, και το οποίο προέκυψε μέσα από διαβούλευση με όλους τους φορείς ώστε να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα στη Θεσσαλία.

Αναλυτικά στοιχειά – πορεία μεγεθών ΕΣΠΑ:

252 έργα – Προϋπολογισμού 495,5 εκ. ευρώ     108 έργα – Π/Υ 120,7 εκ. ευρώ
      εντάξεις έργων μετά την 1/7/2011
Ε.Π. Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος αριθμός έργων Π/Υ (εκ. ευρώ) αριθμός έργων Π/Υ (εκ. ευρώ)  
           
κωδικός 16 – Σιδηρόδρομοι

1

2,9

1

2,9

 
κωδικός 22 – Εθνική Οδοποιία

11

163,4

1

2

 
κωδικός 23 – Επαρχιακή Οδοποιία

18

80,7

8

27,7

 
κωδικός 44 – ΧΥΤΑ

5

9,6

4

6,1

 
κωδικός 45 – Ύδρευση

12

19,2

5

2,9

 
κωδικός 53 – Αντιπλημμυρικά

7

26,8

5

7,1

 
κωδικός 54 – ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Αναπλάσεις, ROMA

51

35,5

25

18,1

 
κωδικός 56 – Μνημεία φυσικής κληρονομιάς

5

1

5

1

 
κωδικός 57 – Τουριστική προβολή

1

1

1

1

 
κωδικός 58 – Πολιτισμός

21

14,5

4

4,4

 
κωδικός 59 – Πολιτιστικά

6

3,1

2

0,8

 
κωδικός 69 – ΚΗΦΗ

1

6,1

     
κωδικός 75 – Εκπαίδευση

53

104,7

24

32,7

 
κωδικός 76 – Υγεία

19

19,9

8

10,1

 
κωδικός 77 – Παιδικοί Σταθμοί

2

1,2

     
κωδικός 79 – Υποδομές Πρόνοιας

2

2,9

2

2,9

 
κωδικός 85 – Τεχνική Βοήθεια

32

2,6

13

1

 
κωδικός 86 – Τεχνική Βοήθεια

5

0,4

     

ΣΥΝΟΛΑ

252

495,5

108