Αγιασμός για τη νέα περίοδο στο ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα περίοδο, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Τρικκαίων, που βρίσκεται στον Άγιο Οικουμένιο. Παρόντες στον αγιασμό ήταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Εμπορίου Κων/νος Ψύχος, ο Προϊστάμενος του τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας Κων/νος Μπέλλος, το προσωπικό και οι ωφελούμενοι του Κέντρου. Τον αγιασμό τέλεσε ο πατήρ Ηλίας Μπάνος.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ανήκει στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»