Αύξηση της απασχόλησης στο Νομό Τρικάλων τον μήνα Οκτώβριο

anergia 14

Μιχάλης Ταμήλος : συνεχίζεται η αποκλιμάκωση της ανεργίας στον νομό Τρικάλων και τον μήνα Οκτώβριο

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και με βάση τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», συνεχίζεται η αποκλιμάκωση της ανεργίας στο Νομό Τρικάλων και το μήνα Οκτώβριο του 2014.

Συγκεκριμένα για το Νομό Τρικάλων τον μήνα Οκτώβριο του 2014, πραγματοποιήθηκαν 1.163 αναγγελίες προσλήψεως έναντι συνόλου 910 αποχωρήσεων από την εργασία.

Οι αποχωρήσεις από την εργασία αναλύονται σε 392 αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης, 170 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και 348 λήξεις συμβάσεων Ορισμένου χρόνου .

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπήρξε αύξηση της απασχόλησης στο Νομό Τρικάλων κατά 253 θέσεις εργασίας, τον μήνα Οκτώβριο.

Επιρόσθετα, με βάση τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το χρονικό διάστημα του πρώτου δεκαμήνου του 2014 ( από 1-1-2014 έως 31-10-2014), παρουσιάζεται μικρή αλλά συνεχής και σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας στο Νομό Τρικάλων, με αύξηση συνολικά 497 θέσεων απασχόλησης για το πραοναφερθέν χρονικό διάστημα.

Συγκεντρωτικά τα στοιχεία απασχόλησης για το Νομό Τρικάλων :

33342000