Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ανά τριετία στους αγρότες

oga_thumb_medium500_0

Κάθε τριετία θα αλλάζουν υποχρεωτικά ασφαλιστική κατηγορία οι αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Στον Οργανισμό δημιουργούνται πέντε υποχρεωτικές και δύο προαιρετικές ασφαλιστικές κατηγορίες. Οι αγρότες ασφαλιζονται αρχικώς στην πρώτη κατηγορία και μεταφέρονται στη δεύτερημετά από πέντε έτη ασφάλισης. Ακολούθως, αλλάζουν κατηγορία υποχρεωτικά κάθε τρία έτη, γεγονός που σημαίνει οτι θα αυξάνονται αντιστοίχως και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται στο νόμο με τον οποίο επικυρώθηκε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας. Σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας αποσαφηνίζεται το νέο ασφαλιστικό καθεστώς των αγροτών

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

-Από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία μεσολαβούν πέντε έτη ασφάλισης

-Από τη δεύτερη στην τρίτη κατηγορίας τρία έτη ασφάλισης (οκτώ συνολικά)

-Από την τρίτη στην τέταρτη κατηγορία τρία έτη ασφάλισης (έντεκα συνολικά)

-Από την τέταρτη στην πέντε κατηγορία τρία έτη ασφάλισης (δεκατέσσερα συνολικά).

Σημειώνεται πως οι αγρότες με αίτησή τους μπορούν να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία απ’ αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά για την καταβολή εισφορών. Εφόσον βρίσκονται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν να επιλέξουν κατώτερη (στην περίπτωση αυτή οι αγρότες κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπαγόταν υποχρεωτικά εάν δεν είχαν επιλέξει την ανώτερη).

Επιπλέον στην εγκύκλιο τονίζεται πως «σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει υποχρεωτική κατηγορία ανώτερη εκείνης στην οποία υπάγεται- σύμφωνα με το χρόνο ασφάλισής του- έχει τη δυνατότητα να παραμείνει σε αυτή για το σύνολο του χρόνου που απαιτείται έως ότου η επιλεγείσα κατηγορία καταστεί υποχρεωτική. Στη συνέχεια θα μεταταγεί σε ανώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία».

Σε περίπτωση αίτησης επαναφοράς από προαιρετική σε υποχρεωτική κατηγορία προβλέπεται πως: η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει σε κατώτερη κατηγορία από αυτήν στην οποία θα κατατασσόταν υποχρεωτικά ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με το χρόνο ασφάλισής του.

Σσυνολικό χρόνο για την υποχρεωτική μετάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία δεν θα προσμετρούνται τα έτη που διανύθηκαν στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλλει στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από τη μία κατηγορία στην άλλη θα γίνεται από :

-Την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της πενταετίας ή τριετίας ή

-Την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Η υποχρεωτική μετάταξη των ήδη ασφαλισμένων σε ανώτερη κατηγορία ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2012. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της ρύθμισης η μετάταξη στην αμέσως επόμενη υποχρεωτική κατηγορία πραγματοποιείται εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός χρόνος ασφάλισης.

ΠΗΓΗ: tovima.gr