5η ΥΠΕ: Παρατείνεται η σύμβαση των ειδικευομένων νοσηλευτών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης των ειδικευομένων νοσηλευτών στην ειδικότητα «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας-Κοινοτική Νοσηλευτική¨.  Προβαίνουμε άμεσα στη παράταση των συμβάσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών, για ένα εξάμηνο, όπου θα στελεχωθούν με εξειδικευμένους πλέον επαγγελματίες οι δημόσιες δομές αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ.

Ενημερωτικά:

Το σύνολο των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ανωτέρω ειδικότητα στην 5η ΥΠΕ είναι 72 άτομα και είναι όλες καλυμμένες.

Το σύνολο των εκπαιδευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας-Κοινοτική Νοσηλευτική¨ και ¨Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» είναι : 236 άτομα

Το σύνολο των ειδικευόμενων, στην 5η ΥΠΕ,  στις νοσηλευτικές ειδικότητες : «χειρουργική νοσηλευτική», «παθολογική νοσηλευτική», «γεροντολογική νοσηλευτική και «ψυχιατρική νοσηλευτική» είναι 35 άτομα και είναι όλες καλυμμένες.

 

                                               Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ

                                     ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

                                                  ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ