5,6 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου ζητεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

agorastoe_new_2

 

 

 

 

Χρηματοδότηση ύψους 5,6 εκατ. ευρώ για επεμβάσεις με στόχο τη συντήρηση του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία ζητεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με επιστολή που απέστειλε σήμερα στους Υπουργούς Εσωτερικών, κ. Αντώνιο Μανιτάκη, Υποδομών κ. Σίμο Σιμόπουλο, Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Στουρνάρα.

Ο κ. Κ. Αγοραστός επισημαίνει στην επιστολή του τις ζημιές που προκλήθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφέροντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η ολική ανακατασκευή μεγάλων τμημάτων του οδικού δικτύου.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Κ. Αγοραστού έχει ως εξής:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες του φετινού χειμώνα  έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν φαινόμενα καταπτώσεων και κατολισθήσεων σε πολλές περιοχές, όπως φαίνεται ειδικότερα στα έγγραφα που επισυνάπτονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις η έκταση των προβλημάτων είναι τόσο μεγάλη ώστε απαιτείται η ολική ανακατασκευή μεγάλων τμημάτων του οδικού δικτύου Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα από ιδίους πόρους, καθώς προκύπτει δαπάνη ύψους 5,6 εκατ. ευρώ δεδομένου ότι μέρος των ζημιών εντοπίζεται σε περιοχές δικής σας αρμοδιότητας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης, προκειμένου να προβούμε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί, με στόχο την άρση της επικινδυνότητας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Θεσσαλίας και την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία των πολιτών».

Σας επισημαίνουμε ότι οι αρμοδιότητες μας μετά την παραχώρηση του Εθνικού Οδικού δικτύου κατά το Ν3481/2006 περιορίζονται στη συντήρηση του όπως αυτή ορίζεται από το Ν.3481/2006, και την απόφαση αρ. 2924/48489 /2009 του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας ως εξής:

«……..Στην έννοια της «συντήρησης» των οδών περιλαμβάνεται ιδίως

α) η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώματος, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, της φωτεινής σηματοδότησης και του ηλεκτροφωτισμού,

β) η συντήρηση και ο καθαρισμός των μεγάλων και μικρών τεχνικών έργων της οδού και των έργων αποχέτευσης των ομβρίων της οδού,

γ) η συντήρηση και ο καθαρισμός φυτευμένων νησίδων και πρανών,

δ) ο καθαρισμός των ανισόπεδων διαβάσεων και η συντήρηση των αντλιοστασίων τους,

ε) η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού, όπως τα στηθαία ασφαλείας,

στ) η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώματος, τόσο των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, όσο και των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης των υποκειμένων δικτύων ομβρίων,

ζ) ο αποχιονισμός και η αντιμετώπιση του παγετού»

Στην επιστολή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισυνάπτει τις ακριβής χιλιομετρικές θέσεις και τα σημεία του οδικού δικτύου όπου έχουν παρουσιαστεί τα προβλήματα αυτά, όπως καταγράφηκαν από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επιπρόσθετα για την Π.Ε. Τρικάλων αναφέρονται τα εξής:

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έχει στην αρμοδιότητά της την συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου μήκους  290 km και 870  Km αντιστοίχως , μεγάλο μέρος του οποίου, σε ποσοστό περίπου 70% , βρίσκεται στον ορεινό όγκο.  Κατά την περασμένη χειμερινή περίοδο 2011-2012 , με τις ακραίες δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι δαπάνες για τον αποχιονισμό και την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας άλατος ανήλθαν σε ποσόν περίπου 1.500.000,00 Ευρώ.

Παράλληλα οι εκτεταμένες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις του τρέχοντος έτους, οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλης έκτασης βλάβες στο ορεινό δίκτυο του νομού. Με τα αρ. πρωτ. 73/14-04-2011,  74/14-04-2011,  75/14-04-2011, έγγραφα είχαν σταλεί σχετικά αιτήματα  προς το Υπουργείο Οικονομικών  , το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  και το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αντιστοίχως, για την συνδρομή των με την έγκριση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 Ευρώ για την αποκατάσταση των βλαβών του οδικού δικτύου, οι οποίες ήταν επίσης εκτεταμένες κατά τον παρελθόν έτος.

Με τα αρ. πρωτ. 2291/83729/25-05-2012, 2292/83730/25-05-2012, 2293/83731/25-05-2012 έγγραφα ζητείται  επίσης η συνδρομή των Υπουργείων Οικονομικών , Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων  και Εσωτερικών – Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αντιστοίχως, στην χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης της βατότητας του ορεινού δικτύου λόγω καταπτώσεων και κατολισθήσεων,  με την έγκριση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 Ευρώ.