500 Νέες θέσεις στο Δημόσιο

ergasia-skia

Επιπλέον 500 προσλήψεις αναμένεται να γίνουν στο Δημόσιο το 2014, σύμφωνα με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αναλυτικά όπως αναφέρει το ΦΕΚ.

«Ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α” και β” βαθμού για το έτος 2014 που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων αυξάνεται κατά 500 άτομα».
Πρέπει να υπενθυμίζουμε οτι για το 2014 είχαν εγκριθεί συνολικά 5.178 θέσεις, εκ των οποίων 1.152 άτομα θα αμείβονταν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ και 4.026 θα απασχολούνταν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

neolaia.gr

.