Δραστηριότητες του Κέντρου Υγείας Πύλης για την ημέρα του επισκέπτη

Η 17η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους έχει ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4486/2017 ως Πανελλήνια Ημέρα Επισκεπτών Υγείας και αποτελεί μια ήμερα που αναγνωρίζεται το έργο του Επισκέπτη Υγείας στη Δημόσια Υγεία, ενώ συγχρόνως τιμάται η αξία της πρόληψης, της Αγωγής και της Προαγωγής υγείας.  

Κύριο έργο του επισκέπτη υγείας είναι η προαγωγή και αγωγή υγείας του ατόμου, καθώς και της οικογένειας, της κοινότητας και του σχολικού πληθυσμού, η διασύνδεση των ατόμων με τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, η πραγματοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα για θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δημόσιας υγείας, με έμφαση στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού και η προστασία των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.  

Ως εκ τούτου η επισκέπτρια υγείας του Κ.Υ. Πύλης Ελένη Κουντουριώτου-Τζιωρτζιώτη και η Κρουστάλλη Στυλιανή(μαία), με τις οδηγίες του Διευθυντή Κουτσονάσιου Ιωάννη, επισκέφθηκαν σχολικές μονάδες Α΄ εκπαίδευσης περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Πύλης και ενημέρωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς, για την βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, ενώ διένειμαν φυλλάδια με οδηγίες για την σωστή διατροφή.  

Το Κ.Υ. Πύλης ως φορέας ΠΦΥ προωθεί την προαγωγή υγείας, στηρίζοντας δράσεις πρόληψης.