3ο Γενικό Λύκειο-ERASMUSDAYS: Διάχυση προγραμμάτων Erasmus+

Tην Παρασκευή 11-10-2019, στο πλαίσιο των εορτασμών για τις Erasmusdays, έγινε παρουσίασητων δυο προγραμμάτων του σχολείου μας,ενός που τέλειωσε το καλοκαίρι (Kaloskagathos)και του άλλου που συνεχίζει για φέτος και του χρόνου (JoinTheEuropeanTable).Επιδίωξή μας ήταν η διάχυση της εμπειρίας που αποκόμισαν οι μαθητές που συμμετείχαν και συμμετέχουν και η ώθηση και άλλων παιδιών στο να πάρουν ενεργά μέρος στις δραστηριότητες του νέου προγράμματος. Ακολούθησε συζήτηση και ενημέρωση των μαθητών πάνω στους βασικούς στόχους του εγκεκριμένου προγράμματός “JointheEuropeanTable” που συνοψίζονται στα εξής: Προσπάθεια να προάγει την ελευθερία, την ανεκτικότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων μέσα στην εκπαίδευση ενισχύοντας τις διεθνείς σχέσεις και την αλληλοκατανόηση όπως επίσης και την αυτογνωσία. Αποσκοπώντας στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των μαθητών παράλληλα δημιουργήσαμε μια έκθεση αντικειμένων και εκθεμάτων σχετικών με το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων. Στην έκθεση επιπλέον έχουν αναρτηθεί κείμενα των παιδιών που πήραν ή παίρνουν μέρος στα προγράμματα, όπου εκφράζουν τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τα συναισθήματα που τους γεννήθηκαν από την ως τώρα συμμετοχή τουςκαι από την διάδραση με τους μαθητές των άλλων ευρωπαϊκών σχολείων, την επικοινωνία μαζί τους και τις κοινές δράσεις. Η έκθεση θα διαρκέσει όλη την επόμενη εβδομάδα και  θα είναι διαθέσιμη  στο κοινό που επισκέπτεται στο σχολείο μας.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                              Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΒΑΝΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΡΓΙΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΕΛΛΙΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ