37 προσλήψεις στο δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 37 άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ