1788 νέες προσλήψεις σε δύο μήνες έκανε ο Βενιζέλος !!!

araxtos

Το δίδυμο Παπανδρέου – Βενιζέλου ξεπέρασε κάθε όριο κοινωνικής αναλγησίας. Ενώ προχωρούν σε μαζικές απολύσεις και οριζόντιες περικοπές μισθών, την ίδια στιγμή δρομολογούν χιλιάδες νέες προσλήψεις, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιάννης Μιχελάκης.

Οι πρακτικές τους δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές, συνέχισε. Δεν μπορεί να απολύουν, να κόβουν τους μισθούς στο μισό, να αυξάνουν τους φόρους και ταυτόχρονα να διορίζουν. Δεν μπορεί ούτε να σιωπούν πια μπροστά στις αποκαλύψεις μας. Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι μόνο τους δύο τελευταίους μήνες (Αύγουστο και Σεπτέμβριο) ο κ. Βενιζέλος υπέγραψε και ενέκρινε 1788 νέες προσλήψεις.

Συγκεκριμένα:

  • Με την Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861, στις 5.9.2011, εγκρίθηκαν:

–   223 προσλήψεις με  συμβάσεις  ορισμένου χρόνου.

  • 1218  προσλήψεις  με συμβάσεις  έργου σε Δήμους, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου και Συνδέσμους, σε  30 νομούς της Χώρας. Και αυτό χωρίς  να έχει προηγηθεί η έγκριση του ΑΣΕΠ, που προβλέπει ο νόμος για συμβάσεις έργου. Γεγονός που καθιστά την απόφαση αυτή για τις συμβάσεις έργου απολύτως παράνομη.

  • Με την Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/46/3865, στις 2.9.2011, εγκρίθηκαν:

214 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκμετάλλευση Αρχαιολογικών έργων,  ΝΠΙΔ  του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

  • Με την Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/47/16670, στις 2.9.2011, εγκρίθηκαν:

50 προσλήψεις με συμβάσεις  ορισμένου χρόνου στο Πανελλήνιο Ιερό ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Υπουργείο Παιδείας ).

 

  • Με την Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/42/οικ.16695, στις 24.8.2011, εγκρίθηκαν:

50 προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

  • Με την Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.17/38/3725, στις 5.8.2011, εγκρίθηκαν:

18  προσλήψεις με  συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδρομων.  Πρόκειται για την ΤΕΟ Α.Ε.δηλαδή ένας από 151 φορείς   από τους οποίους το ΥΠΟΙΚ ζητούσε    το πλεονάζον προσωπικό και την έξοδό του σε εργασιακή εφεδρεία.

 

  • Με την Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/39/10402, στις 5.8.2011, εγκρίθηκαν:

10 προσλήψεις με συμβάσεις έργου στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας.

 

  • Με την Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/42/οικ.16695, στις 24.8.2011, εγκρίθηκαν:

5 προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (Ε.Χ.Π.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σύνολο 1788 προσλήψεις.

antinews.gr