130 χρόνια Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας

Το πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων για την προσεχή ετήσια εκδήλωση που θα λάβει χώρα στην πλατεία του χωριού το Σάββατο 5/8.

 ΔΣ της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας