13 εκατ. ευρώ το επίσημο χρέος του δήμου ΠΥΛΗΣ

DSC00155

Κλείνοντας δύο μήνες ως νέα δημοτική αρχή επισημάναμε πολλά. δρομολογήσαμε πολλά

Έπρεπε να γίνει αυτή η ενημέρωση την οφείλουμε στους δημότες και ήταν δέσμευσή μας τόνισε ο δήμαρχος κ. Μαράβας

Με συμπαραστάτες όλο το προσωπικό των Τεχνικών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και της Δ.Ε.Υ.Α. , με τους Αντιδημάρχους, τους Συμβούλους, τους Τοπικούς Συμβούλους και όλα τα Τοπικά Συμβούλια, παλέψαμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σ’ συτό το σύντομο χρόνο.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συμπολίτες για την κατανόηση.

– Κάναμε, κάνουμε και θα κάνουμε το αυτονόητο, την υποχρέωσή μας απέναντι στους Δημότες μας : την καθαριότητα.
-Η καθαριότητα οργανώνεται με υπευθυνότητα και θα επιτελείται ανελλιπώς. Στις άμεσες προτεραιότητες είναι το γραφείο κίνησης. Ήδη γίνεται ηλεκτρονικά η παρακολούθηση.
-Φροντίσαμε την πρώτη εβδομάδα τα σχολεία, έπρεπε να καθαριστούν, συντηρηθούν και ευπρεπιστούν. Η παρέμβαση ήταν άμεση και παράλληλη με την καθαριότητα των χωριών μας, γεγονός που δυσκόλευε το έργο μας.
-Έγιναν συναντήσεις – συνεδριάσεις με βουλευτές του νομού ,τον αντιπεριφερειάρχη, με υπουργούς και γραμματείς υπουργείων για την προώθηση των θεμάτων του Δήμου, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Συλλόγους του Δήμου, Εκπαιδευτικούς, Νομικούς, για την προώθηση των συμφερόντων του Δήμου.
-Αντιδράσαμε άμεσα για να πετύχουμε το στόχο στο χιονοδρομικό κέντρο. Στην ώρα τους θα λειτουργούν τα πάντα… και παρά το ταμειακό έλλειμμα.
-Ξεκινήσαμε – δρομολογήσαμε τις κοινωνικές δομές σο δήμο, την ίδρυση του κοινωνικού παντοπωλείου, τα προνομιακά επιδόματα, κοινωνικό φροντιστήριο.
-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ με λίγα χρήματα ή και καθόλου τις έχουμε επισημάνει σχεδόν όλες.
-Δηλαδή δεν χρειάστηκαν χρήματα να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών και να μηχανογραφήσουμε τα πάντα.
-Δεν χρειάστηκαν χρήματα να κάνουμε τα δημοτικά συμβούλια στην ΠΥΛΗ
-Δεν χρειάστηκαν χρήματα να κάνουμε το γραφείο εσόδων
– Δεν χρειάστηκαν χρήματα για την μεταφορά του γραφείου των Τρικάλων στην ΠΕ Τρικάλων

Επειδή πρέπει να πούμε την ΑΛΗΘΕΙΑ και ΜΟΝΟ την ΑΛΗΘΕΙΑ στους δημότες μας σας δηλώνω υπεύθυνα και με βάση τα στοιχεία που απεικονίζονται στο ισοζύγιο στις 31/08/2014
Το ύψος των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 13.162.996,38 ευρώ.

Εχω και έχουμε εμπιστοσύνη στην οικονομική υπηρεσία θα δουλέψουμε σκληρά και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τα σοβαρά ζητήματα της περιοχής.

Αναλυτικά:

Α) 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (δάνεια) 7.142.499,17 ευρώ
2. Προμηθευτές 1.658.184,96 ευρώ
3. Άλλες υποχρεώσεις(πιστωτές διάφοροι) 401.850,25 ευρώ
Σύνολο Α (1+2+3) 9.202.534,38 ευρώ

Β) Νομικά πρόσωπα Δήμου

1. ΟΚΠΑΔ 128.500 ευρώ
2. ΔΕΥΑΠ 805.581 ευρώ
3. ΚΟΙΔΕΚΑΠ 616.381 ευρώ
4. Μονομ. Α.Ε (χιονοδρομικό) 910.000 ευρώ
Σύνολο Β (1+2+3+4) 2.460.462 ευρώ

Σύνολο υποχρεώσεων Δήμου Πύλης Α+Β 11.662.996,38 ευρώ

Επίσης οι ατιμολόγητες υποχρεώσεις με εκτίμηση της οικονομικής υπηρεσίας ανέρχονται περίπου στο ποσό των 1.500.000 ευρώ

Συμπέρασμα και γενικό σύνολο υποχρεώσεων του Δήμου Πύλης στις 01/09/2014 13.162.996,38 ευρώ

.