«Δράσε ή σκάσε!!»

Οι εν Τρικάλοις ΑNTIFA δεν… μασούν τα λόγια τους! Βλέποντας την γενικότερη απάθεια και την καθολική -σχεδόν- [...]