Εσωτερική γαλαρία

ΛΕΝΕ ΟΤΙ πρώτα βγαίνει η ψυχή τουανθρώπου και µετά το χούι του. Και, δυστυχώς, το µεγάλο χούι των πολιτικών µας [...]