… θα στεγνώναμε !

                  Προεκλογικά  είχαμε  πειστεί πως αν δεν παίρναμε τον Ιούλιο τη μεγάλη δόση…θα [...]