Aποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 34η κατεπείγουσα ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 28/12/2016 ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Τροποποίηση της 737/2016 ΑΔΣ με θέμα: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρικκαίων «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ».

Α.Δ.Σ  763/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Τροποποιεί την αρίθ. 737/2016 ΑΔΣ με θέμα: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρικκαίων «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ».

  1. Τροποποίηση της αριθ. 754/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα :Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Α.Δ.Σ  764/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Τροποποιεί την αρίθ. 754/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα :Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης:

  1. Αποδοχή ποσού οικ. ενίσχυσης πληγέντων και προνοιακών επιδομάτων πλημμυροπαθών-Λήψη

απόφασης για πληρωμή των δικαιούχων

Α.Δ.Σ  765/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 108.795,29 ευρώ για την οικ. ενίσχυση πληγέντων από τις πλημμύρες της 8ης -10ης Σεπτεμβρίου 2016 και εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 14.843,73 ευρώ στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

  1. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2016

Α.Δ.Σ  766/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αρίθ. 749/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την 15η αναμόρφωση του  προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2016

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

  1. Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης Τροποποίησης ως προς τη Χρονική Διάρκεια Ισχύος της από 22-12-2015

Υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Τρικκαίων (άρθρο 5) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Α.Δ.Σ  767/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 22-12-2015 Υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Τρικκαίων ως προς τη Χρονική Διάρκεια αυτής, ώστε να καταστεί δυνατή η εκταμίευση της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ