Διαβάστε αύριο στον όφη!!!!

 

Αύριο δευτέρα  και κάθε Δευτέρα. Ο όφις ο οφιοφάγος ανακηρύσσει

– την προσωπικότητα της εβδομάδος

το γεγονός της εβδομάδας

– τη φωτογραφία ή βίντεο της εβδομάδας

Συμμετέχουν  πολιτευτές (κάθε λογής) ,αυτοδιοικητικοί, συνδικαλιστές, καλλιτέχνες και ταγοί της ιεράς κόμης  ταύτης καθώς και  οι συνήθεις ψωνισμένοι με το κυνήγι της τοπικής μας δημοσιότητας.

Στο τέλος της χρονιάς ,και σε ειδική τελετή , με βάση το εβδομαδιαίο βαρόμετρο, θα επιλέγεται 

-η προσωπικότητα της χρονιάς

-το γεγονός της χρονιάς

-η φωτογραφία της χρονιάς.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.

 

@ ο όφις ο οφιοφάγος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.. Σχόλια και λεζάντες είναι αποτέλεσμα εξωτερίκευσης των «εσώψυχων» και σατιρικών επινοήσεών μας. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Να τα καταναλώσετε ΑΦΟΒΑ αλλά και με σύνεση!!!!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2.. Προσοχή η στήλη δεν δέχεται επιρροές, δεν χρηματοδοτείται ,ούτε κόβει τιμολόγια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3.. Είμεθα ανοικτοί σε συνεργασίες.