Γιώργος τέλος…

Γνωρίζουμε ότι η φύση απεχθάνεται το κενό. Το ίδιο αξίωμα ισχύει και για την πολιτική αφού οι κοινωνίες μπορούν να [...]