Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών: Για τις κρίσεις διευθυντών

 

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ προς το Υπουργείο Παιδείας  με το οποίο  ενισχύει  και εξειδικεύει την ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ, που έχει κηρύξει για όλο το Δημόσιο απ’ το Μάρτη 2017 για τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το εξώδικο κηρύσσει  Απεργία  –Αποχή για κάθε ενέργεια που  έχει σχέση με την αξιολόγηση των υποψηφίων διευθυντών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η απόφαση είναι απλή και ξεκάθαρη. Πριν την έναρξη αυτής της διοικητικής πράξης που λέγεται «έκφραση γνώμης κλπ» δηλώνουμε ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ. ότι συμμετέχουμε στην ΑΠΕΡΓΙΑ–ΑΠΟΧΗ  που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και αποχωρούμε.

Η Απεργία, όποιας μορφής  δεν δηλώνεται, διαπιστώνεται!

Όπου εφαρμόστηκε η απεργία-αποχή στο δημόσιο, δεν έγιναν γραπτές δηλώσεις συμμετοχής σε αυτή, παρόλο που τα έντυπα αξιολόγησης μοιράστηκαν από τους προϊσταμένους στα χέρια των υπαλλήλων.

 Οι προτάσεις για εναλλακτικά πρακτικά ή γραπτές δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία-αποχή αποδέχονται – νομιμοποιούν την ειδική συνεδρίαση  και απλά ζητούν να συνταχτεί άλλο πρακτικό!

Δημιουργούν έτσι  σύγχυση και αβεβαιότητα ψάχνοντας διοικητικούς  τρόπους!!! για να «διασφαλιστούμε» απ’ την κυβερνητική επίθεση στα δικαιώματα μας!!!

 Μόνο  η μαζική συμμετοχή μας σε στοχοπροσηλωμένους  αγώνες μπορεί να υπερασπιστεί τα εργασιακά μας δικαιώματα. Εξ’ άλλου σαν κλάδος έχουμε βιώσει πρόσφατα και την επιστράτευση, αλλά και την επαναφορά των συναδέλφων σε διαθεσιμότητα μετά από  απεργιακές και παρατεταμένες κινητοποιήσεις.

 Ο στόχος μας  με τη συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ _ΑΠΟΧΗ είναι ένας : Να μην ανοίξει ο  δρόμος για  την εφαρμογή της αξιολόγησης –χειραγώγησης. 

 Δεν απεργούμε για έναν «άλλο τρόπο επιλογής διευθυντών» και για  αυτό σαν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ θεωρούμε υπονομευτικό της ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ να εξαιρούνται οι αιρετοί και να συμμετέχουν στη συνέντευξη «βάζοντας παύλες»!!!

Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης δηλώνουμε προφορικά ότι συμμετέχουμε στην απεργία – αποχή που έχουν κηρύξει τα σωματεία και αποχωρούμε από τη συνεδρίαση. Δεν αξιολογούμε, δεν είμαστε παρόντες, δεν υπογράφουμε δηλώσεις ότι απέχουμε, δεν υπογράφουμε «εναλλακτικά» πρακτικά, δεν βάζουμε παύλες, δε συμμετέχουμε ούτε άμεσα ούτε έμμεσα.

 

Το εξώδικο  της ΑΔΕΔΥ:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1] Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,

2] Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3] Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

*******

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., συνεχίζοντας και επεκτείνοντας την απεργία αποχή, που έχει ήδη προκηρύξει κατά της αξιολόγησης και αντιδρώντας στην εισαγόμενη με τις διατάξεις του ν. 4473/2017 αξιολόγηση στον χώρο της εκπαίδευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών και μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται απεργία- αποχή όλων των εκπαιδευτικών, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών «επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων (διευθυντών σχολικών μονάδων), οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού» καθώς και από κάθε διαδικασία, που συνδέεται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε απεργία -αποχή από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών «επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων (διευθυντών σχολικών μονάδων), οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού» και από κάθε διαδικασία, που συνδέεται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 9/6/2017

Η πληρεξουσία Δικηγόρος